Licens

biblstandard.dk

Biblioteksstandarder i Danmark

 

Biblioteksstandardisering: services, standarder, profiler og vejledninger vedrørende licenser

 

Hostet af  Det Kgl. Bibliotek

Identifier: https://biblstandard.dk/Licens

Sidste opdatering: 19.09.2021

 

 

API/Services

 

ConsortiaManager (ERMS)

https://detdigitalefolkebibliotek.dk/node/19  

Opslag af folkebibliotekers online adgange/licenser

Ansvar: DDF - Det Digitale Folkebibliotek - kontakt@detdigitalefolkebibliotek.dk

 

NAL

National Aggregeret Linkresolver

http://webservice.statsbiblioteket.dk/nal/  

(alene adgang fra IP-adresser på deltagende institutioner)

Opslag af FFU-bibliotekers online adgange/licenser

Ansvar: Det Kgl. Bibliotek

 

SAOU

Service for Authentication of Objects and Users

https://dbcdk.github.io/Saouservice  

Adgang til online materiale på baggrund af licensdata

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/