Udlån

biblstandard.dk

Biblioteksstandarder i Danmark

 

Biblioteksstandardisering: services, standarder, profiler og vejledninger vedrørende udlån

 

Hostet af  Det Kgl. Bibliotek

Identifier: https://biblstandard.dk/Udlaan

Sidste opdatering: 19.09.2021

 

 

API/Services

---

 

Standarder

Standarder fra International Organization for Standardization (ISO) og udgivelser fra Dansk Standard (DS) søges på deres respektive hjemmesider for at finde den nyeste version:

·       ISO: https://www.iso.org/search/x/

·       DS: https://webshop.ds.dk/

De officielle titler fra ISO og DS er anført i kursiv.

 

NCIP

ANSI/NISO Z39.83-1-2012 NISO Circulation Interchange Part 1: Protocol (NCIP)

http://www.niso.org/publications/z3983-2012-ncip-pt1

 og

ANSI/NISO Z39.83-2-2012 NISO Circulation Interchange Protocol (NCIP) Part 2: Implementation Profile 1

http://www.niso.org/publications/z3983-2012-ncip-pt2  

Protokol for udlånshåndtering (inkl. lånertjek)

Ansvar: NISO - National Information Standards Organization (USA)

Anvendes også: Bestil og Brugerhåndtering.

 

 

 

Profiler/Guidelines

 

Guideline for using SIP2 over https

http://biblstandard.dk/rfid/dk/rfid_sip2_over_https.htm

Kommunikation bibliotekssystem og selvbetjeningsudstyr/sorteringsanlæg Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Anvendes også: RFID.

 

 

SIP2 Standard Interchange Protocol

https://biblstandard.dk/Udlaan/SIP_standard_protocol_2.0.pdf

Transaktioner mellem bibliotekssystem og udlånsautomat

Ansvar: 3M

Publiceres ikke længere af 3M, men af andre leverandører. Den originale 3M specifikation er fundet via Google og lagt her på biblstandard.dk

Planlagt videreudvikling (gået i stå):

http://www.niso.org/standards-committees/sip

Ansvar: NISO - National Information Standards Organization (USA)

Anvendes også: RFID.

 

 

Vejledninger m.v.

 

Stregkodeetiketter / sekvensnumre

https://www.dbc.dk/produkter/numre-og-stregkoder/stregkodeetiketter-sekvensnumre  

Leverance af sekvenser af unikke materiale-id’er til stregkoder og RFID-chips

Ansvar: DBC – Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/  

Bestilling af sekvesnumre: https://kundeservice.dbc.dk/sekvensnumre  

 

 

 

Andre ressourcer

 

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/103  

Udover generelle rammer for biblioteker i Danmark, så fastlægges med §21 for kommunale biblioteker og med § 28 for statslige biblioteker rammer for beløbsstørrelser for gebyrer for overskridelse af lånetiden.