Bestandsindberetning til Biblioteksafgiften

 

 

Identifier:  http://biblstandard.dk/bia/doc/bestandindbia.htm

Sidste opdatering: 16. oktober 2012

 

 

 

Baggrund

Biblioteksafgiftsloven forpligter alle folke- og skolebiblioteker til at indberette deres bestand til Kulturstyrelsen.

 

Indberetningen skal indeholde en samlet opgørelse af den registrerede bestand i hele kommunens folkebiblioteksvæsen og for skolebiblioteksvæsenets vedkommende i hvert enkelt skolebibliotek i kommunen.

 

Bestanden for skolebiblioteker skal indberettes skole for skole, eller samlet på en sådan måde, at hvert enkelt skolebiblioteks bestand kan udskilles.

 

Skolebibliotekernes taskebøger skal søges holdt uden for indberetningen.

 

Det er den nationalbibliografiske registrering af den enkelte titel, som danner baggrund for beregningen af biblioteksafgift.

 


Indberetningsformat

Alle oplysninger indberettes i én komma-separeret tekstfil med følgende felter (med bestand.txt, som filnavn).

 

Feltnavn

Datatype

Længde

Krævet

Bemærkning

Biblioteksnummer

Heltal

6

Ja

Her anføres biblioteksnummeret for det betjeningssted, hvor materialet er opstillet

Faustnummer

Heltal

Max. 8

Ja

Angives uden blanktegn

ISBN-nummer

Tekst

10 eller 13

Nej

Anføres KUN for lokale faustnumre, startende med 9. Bindestreger og blanktegn udelades

Antal eksemplarer

Heltal

Max. 5

Ja

 

 

 

Eksempelvis:

 

710100,20785950,,27 

710100,1365029,,223 

710101,7654321,,2 

710101,6543210,,113 

610117,7654321,,1 

610117,6543210,,17

610117,98765432,9781873671009,3

610117,23178001,8713034057,1

osv.

 

Forekomsten af felterne biblioteksnummer, faustnummer og ISBN-nummer i hver linje er tilsammen unik.

 

Bestanden indberettes enten som:

  1. Én samlet fil for hele kommunen (alle folke- og skolebiblioteker)
    eller
  2. Én fil for alle folkebiblioteker i kommunen
  3. Én fil for alle skolebiblioteker i kommunen

 

 


Upload af indberetning

Filerne uploades via ftp til adressen: http://upload.bs.dk i komprimeret form (i zip- eller rar-format).

 

Brugerid: BM-Bia

Adgangskode: Indberet

(Værtsnavn: upload.bs.dk)

 

Den komprimerede fil navngives afhængig af indholdet:

  1. Ved én samlet fil for hele kommunen (alle folke- og skolebiblioteker): kommunenummer. (eksempelvis 101.zip)
  2. Ved én fil for alle folkebiblioteker i kommunen væsensnummer (eksempelvis: 710100.zip)
  3. Ved én fil for alle skolebiblioteker i kommunen væsensnummer. (eksempelvis 610100.zip)

 

 

Ikrafttræden

Kan anvendes i indberetning for året 2011 (i januar 2012). Obligatorisk fra og med året 2012 (i januar 2013).

 

Nærværende specifikation erstatter afsnittet Fil-specifikationer for indberetning af beholdningsdata

(må anvendes til og med indberetningsåret 2011) i Vejledning om bestandsindberetning til biblioteksafgift 2011, som kan ses på

http://www.kulturstyrelsen.dk/bibliotek-og-medier/import/medieomraadet/biblioteksafgift/indberetning-fra-bibliotekerne/

 

Ændringer

16. oktober 2012: Sidste sætning inkl. link under Ikrafttræden samt Kontakt ajourført.

 

 

Kontakt

 

Eigil Skov

Chefkonsulent

Kulturstyrelsen

 

 

Email: esk@kulturstyrelsen.dk

H.C. Andersens Boulevard 2

DK-1553 Copenhagen V

Phone direct: +45 3373 3312

Phone: +45 3373 3373