danZIG kommissorium

Forum for Kulturstyrelsens samarbejde med bibliotekssystemleverandørerne om teknisk interoperabilitet.

Forum for Danish Agency Culture co-operation with vendors of library systems about technical interoperability

 

Identifier:  http://biblstandard.dk/danzig/danzigmandate.htm

Sidst opdateret: 6. januar 2012

 

 

Formål

danZIG fungerer primært som forum for Kulturstyrelsens samarbejde med bibliotekssystemleverandørerne om teknisk interoperabilitet med henblik på at sikre en løbende effektivisering af bibliotekernes funktioner.

 

 

 

Opgaver

 

danZIG skal bringe implementører af Z39.50, NCIP, EDItX og andre relevante standarder for formater og protokoller i Danmark sammen for at udveksle erfaringer og på anden vis støtte samvirket mellem systemerne.

 

danZIG forestår og forbereder specifikationer på områder, der ikke er præciseret tilstrækkeligt i gældende danske og internationale standarder. Endvidere skal sikres den videst mulige koordinering med parallelle initiativer – både i bibliotekdomænet og i forhold til andre fagområder.

 

danZIGs specifikationer, resultater, referater, arbejdsdokumenter m.v. er åbent til rådighed for alle interesserede.

 

Styrelsen kan sekundært anvende danZIG til at drøfte andre tekniske spørgsmål i forhold til bibliotekssystemer.

 

 

Organisatorisk

danZIG er nedsat af Kulturstyrelsen. Styrelsen inviterer bibliotekssystemleverandørerne og konsulentfirmaer, som arbejder med teknisk interoperabilitet i forhold til bibliotekssystemer til at udpege hver én repræsentant. Endvidere udpeger styrelsen mindst 3 biblioteksrepræsentanter, evt. andre eksperter samt en formand og en sekretær.

danZIG aftaler sin egen forretningsorden og har ikke en på forhånd defineret funktionsperiode. Der kan nedsættes arbejdsgrupper under danZIG – også med medlemmer repræsenterende andre firmaer og organisationer.

Medlemmerne af danZIG bidrager til specifikationer, XML-schemaer m.v. således at disse kan publiceres som open source og efterfølgende kan indgå i nye versioner uden deltagelse af oprindelig bidragyder.

Kulturstyrelsen forestår publicering af specifikationer m.v. og har ansvaret for slutredigering af disse.

 

Kommissoriet er revideret efter behandling på danZIG-møde 1.9.2010. Tilpasset 6.1.2012 fusionen af Styrelsen for Bibliotek og Medier med Kunststyrelsen og Kulturarvsstyrelsen til Kulturstyrelsen.

 

 

Kontakt

 

Leif Andresen

 

Chefkonsulent

Kulturstyrelsen

 

Email: LEA@bibliotekogmedier.dk

H.C. Andersens Boulevard 2

DK-1553 Copenhagen V

Phone direct: +45 3373 3354

Phone: +45 3373 3373

Telefax: +45 3373 3372