Noter fra Nordisk ZIG/Z39.50 møde 5. oktober 1998

afholdt i forbindelse med 11. danZIG-møde

Deltagere:

Sverige: Jacob Hallén, LIBRIS, Kungl.biblioteket

Norge: Ole Husby, BIBSYS

Finland: Juha Hakala, Helsinki University Library (The National Library of Finland)

Danmark / danZIG:

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)

Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)

Anders Ardö, DTV

Carsten Schack-Eriksen, ICL

Sebastian Hammer, Index Data

Ole Hultén, DC Informatik

Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker

Martin Riget Nielsen, Scandoc it

Flemming Pedersen, DDE

Per Steen Hansen, Handelshøjskolen i Århus

Sted: Biblioteksstyrelsen, København.

EMNER

Nedenstående emner blev berørt i forskellige sammenhænge.

DANMARK

I Danmark har danZIG været katalysator for udarbejdelsen af en fælles danZIG profil, som p.t. dækker søgning og genfinding. Desuden har danZIG fået defineret et sæt specielle danske attributter for Z39.50. Der er endnu kun begrænset praktisk anvendelse af Z39.50. Bibliotekerne er generelt interesseret i at anvende Z39.50 for at få adgang til informationer fra fremmede systemer; men ser kun begrænsede fordele ved at tilbyde en Z39.50 Server med egne informationer.

Den kritiske faktor er bl.a. ønsket om at kunne forespørge på aktuelle udlånsstatus og afgive bestillinger. Desuden er der stigende interesse for ILL funktioner i forlængelse af muligheden for at forespørge på udlånsstatus og afgive bestillinger. I danZIG foretrækkes det at anvende Z39.50 Item-Order til on-line forespørgsler på udlånsstatus og til afgivelse af bestillinger i Danmark. Desuden overvejer DBC at etablere en ISO ILL Gateway som supplement til den eksisterende DANBIB postkassefunktion for udenlandske ILL bestillinger. Denne ISO-ILL Gateway vil sandsynligvis blive etableret i forbindelse med ONE-2 projektet med udgangspunkt i IPIG profilens anbefalinger om brug af E-mail (SMTP/Mime) som transportprotokol. Det overvejes at anvende XML som alternativ Transfer-Syntax for ILL transaktioner og EDI.

FINLAND

Helsinki Universitetsbibliotek (HUL - tidligere kendt som TKAY) driver nationalt fælleskatalog. Et nyt bibliotekssystem er i udbud hos HUL. Udbuddet refererer bl.a. til UCP og den finske profil. Z39.50 Server anvendes primært til testformål. Visse leverandører af systemer til folkebibliotekerne er på vej med Z39.50-servere. Man er ved at etablere FINZIG.

30 % af finske ILL-trafik går til udlandet og deraf går 90 % til Norden. HUL foreslår nordisk profil projekt i tæt samarbejde med ONE-2. Man er meget interesseret i OPAC/Holdings og ILL. Betaling for brug af DANBIB og det finske fælleskatalog udgør et problem for etableringen af en nordisk fælleskatalog.

Vil gerne koordinere Nordisk Metadata aktiviteter med ONE-2. International profil fra NLC (National Library of Canada) er godt på vej. Profiler koordineres i EFILA og i COBRA. Forventer at basere den nye finske profil på danZIG profilen. OPAC Holdings profilen er meget vigtig. Desværre er foreliggende udkast ikke komplet. Der er betydelig interesse for at etablere nordisk virtuelt samkatalog indenfor ONE-2 og det foreslåede Nordinfo-projekt.

Support for transfer syntaks er et af de største problemer. Udbredelse af kendskabet til ONE-2 resultater er vigtigt i den forbindelse. Amerikanske systemleverandører er ofte bundet til version 2 implementeringer. Sortering bør ske i Serveren.

CENL-profilen bør så vidt muligt koordineres med den foreslåede internationale profil. Finland vil basere ILL på IPIG. Man vil næppe anvende Item-Order for ILL.

SVERIGE

LIBRIS dækker primært forskningsbibliotekerne, mens BTJ er mest aktiv på folkebibliotekerne. BTJs fælles folkebiblioteksbeholdningsbase er betalingsbaseret, mens der er fri adgang til LIBRIS.

Axiel anvender Z39.50 i produktion. LIBRIS er i produktion med Z39.50-server. Der starter demo-projekt med Gotlands biblioteker og virtuelt katalog. LIBRIS er spændt på, om dette i vil være en acceptabel løsning. LIBRIS vil understøtte OPAC/Holdings forslaget og IPIG-profilen i det nye system. Satser på E-mail og BER til ILL. LIBRIS etablerer et fælles ILL Server system på vegne af de lokale biblioteker. Lokale biblioteker afgiver bestillinger til det fælles ILL system hos LIBRIS via specielle ILL klienter med en proprietær protokol.

Desuden vil Sverige sandsynligvis anvende den kommende NISO Cirkulation protokol til udveksling mod lokale biblioteker. Denne protokol er så vidt vides direkte baseret på den gammelkendte "3M Protokol". Sverige starter nationalt lånerregister drevet af LIBRIS. Brugere vil kunne optræde med forskellige låneridentiteter svarende til forskellige tilhørsforhold.

NORGE

Begrænset aktivitet i NORZIG. Afventer gerne andre nordiske initiativer. BIBSYS og UBO afventer primært ONE-2 projektet. Folkebibliotekerne er ikke særligt aktive på Z39.50 området.

BIBSYS kører fortsat Z39.50 fra ONE-1. BIBSYS fornemmer at næsten alle brugerne anvender Z39.50-gateways i stedet for stand-alone Z39.50 Origin klienter. Norge savner primært beholdningsdata og ILL. BIBSYS vil muligvis droppe Item-Order til fordel for ISO-ILL. BIBSYS eksperimenterer med forskellige Web-gateways inkl. Stanford Gateway.

Støtter gerne Juhas forslag om Nordisk profil. Electronic Document Delivery bør sandsynligvis holdes udenfor selve Z39.50. Profilen bør imidlertid gerne anbefale andre transportmetoder såsom http og ftp. Norge har ikke behov for internt ILL-system mellem BIBSYS-bibliotekerne. Eksternt vil BIBSYS evt. fungere som ILL-gateway, jævnfør de tilsvarende planer for LIBRIS og DANBIB.

SAMMENDRAG

Der er i alle de Nordiske lande stor vilje til at følge en fælles profil med henblik på omsider at etablere Det Nordiske Virtuelle Fælleskatalog. Nationale ILL gateways er på vej i Sverige, Norge og Danmark. Finland studerer med positiv interesse den svenske strategi for ILL og

nationalt lånerregister. Adgang til aktuelle beholdningsinformationer er en nødvending forudsætning for videreudvikling og praktisk brug af Det Nordiske Virtuelle Fælleskatalog. Norge vil sandsynligvis acceptere et hvilket som helst relevant nordisk forslag baseret på resultaterne fra de øvrige Nordiske lande. I den forbindelse forventes det, at ONE-2 projektet vil fungere som en vigtig katalysator for etableringen af en omfattende fælles profil.

Parterne vil gensidigt orientere hinanden i forbindelse med ONE-2, Nordisk metadata projekt og andre fælles aktiviteter.

Referat ved Poul Henrik Jørgensen og Leif Andresen