Referat fra møde i danZIG 20. november 2000 – 27. møde

Tid og sted:

Mandag den 20. november 2000 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen

Deltagere:
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Rubina K. Afzal, Biblioteksstyrelsen
Hans Erik Büscher, MikroMARC
Henrik Dahl, Dantek
Sebastian Hammer, Index data
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek, København
Flemming Pedersen, eHuset
Flemming Steen Sørensen, DTV

Afbud fra:
Uta Clausen, Dynix
Ole Hulten, DC Informatik
Jørgen Pedersen, ICL
Ejnar Slot, BTJ

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 26. møde
# Udsendes på danZIG-listen senere denne uge

3.       Meddelelser og konferencerapporter m.v.

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde
# Søgning og levering af beholdningsoplysninger
# Oplæg ved Poul Henrik og Leif følger

5.       Implementeringspørgsmål

6.       Kryptering # Oplæg fra Poul Henrik med henblik på forslag til
# ZIG-mødet december 2000

7.       Forslag om at neddrosle OPAC Record Syntax # Forslag til ZIG-mødet december 2000 om formelt
# at neddrosle den tidligere beholdningssyntax:
# Proposal to deprecate OPAC Record Syntax (102)

8.       Klient-relateret udvikling
# Oplæg fra Leif udsendt på danZIG-listen 9.10.2000.
# Punktet blev udsat til 27. møde.

9.       ZIG-møde 6-8. december 2000, Washington, D.C.
# Se:
http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/zig/meetings/dc2000/

10.    XML ILL Schema
# Præsentation af XML ILL Schema udviklet i ONE-2 regi
# http://www.portia.dk/pubs/ill/schema/illv2/illv2.htm
# http://www.portia.dk/pubs/ill/schema/illv2/illv2.xml # Punktet blev udsat til 27. møde.

11.    Mødeplan # 28. møde: 8. januar 2001 kl. 9.30
# 29. møde: fastlægges

12.    Evt.

ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Inden mødet formelt startede præsenterede det nye medlem fra DTV Flemming Steen Sørensen sig. Han arbejder i DTV udviklingslaboratorium og har bl.a. arbejdet med DEF-katalog.

ad. 2. Godkendelse af referat fra 26. møde

Godkendt.

ad. 3. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

Intet at bemærke.

ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

Søgning og levering af beholdningsoplysninger:
Leif præsenterede oplæg udsendt på danZIG-listen 14.11.2000.
Poul Henrik supplerede med at XML Schema syntaxen nu er ved at være endelig færdig.

Der var opslutning til model a) i det udsendte oplæg. D.v.s.:
I PresentRequest bruges recordComposition complex.
Her anvendes OID for Z39.50 Holdings Schema v. 1.1. samt elementSetName HoldingsESN-B1 for B1 i Z39.50 Holdings Schema etc.

Det blev besluttet at Leif forelægger dette for ZIG som forslag fra danZIG.

ad. 5. Implementeringspørgsmål

Ingen nye spørgsmål.

ad. 6. Kryptering

Oplæg fra Poul Henrik forelå ikke. Punktet udsat til senere.

ad. 7. Forslag om at neddrosle OPAC Record Syntax

Forslag til ZIG-mødet december 2000 om formelt at neddrosle den tidligere beholdningssyntax:
Proposal to deprecate OPAC Record Syntax (102).

Det blev besluttet at Leif forelægger dette for ZIG som forslag fra danZIG.

ad. 8. Klient-relateret udvikling

Oplæg fra Leif udsendt på danZIG-listen 9.10.2000. Punktet blev udsat til 27. møde.

Leif præsenterede #Klient-relateret udvikling - Et diskussionsoplæg#, der også kan ses på danZIGs hjemmeside, se
http://www.bs.dk/danzig/klient.htm

Niels foreslog at der som sorteringsparametre også blev medtaget udgivelsesår, klasseemærke og evt. materialetype. Fra flere blev mere generelt nævnt en sortering som omvendt kronologisk orden.

Om klienters brug af andet end USE-attribut blev konkluderet at en danZIG-kompatibel klient skal sende alle 6 attributter. Hvis en danZIG-server ikke modtager alle 6 attributter, er det serverens opgave at levere det bedst mulige resultat. D.v.s. kun i de tilfælde, hvor den pågældende forespørgsel for den aktuelle server er flertydig, skal den afvises.

Der blev derudover ikke egentlig konkluderet og oplægget tages op på 28. møde under Opsamling på emnerne på sidste møde.

ad. 9. ZIG-møde 6-8. december 2000, Washington, D.C.

Dagsorden blev gennemgået

ad. 10. XML ILL Schema

Præsentation af XML ILL Schema udviklet i ONE-2 regi
http://www.portia.dk/pubs/ill/schema/illv2/illv2.htm
http://www.portia.dk/pubs/ill/schema/illv2/illv2.xml

Punktet blev udsat til 28. møde.

ad. 11. Mødeplan

28. møde: 8. januar 2001 kl. 9.30
29. møde: 26. februar 2001 kl. 9.30

ad. 12. Evt.

Intet at bemærke.

Referat: Leif