Dagsorden danZIG-møde september 2005

Endelig dagsorden for 41. danZIG-møde 21. september 2005

 

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Introduktion af nye medlemmer
 • 3. Meddelelser og konferencerapporter m.v.
 •      a) ZING Information Forum, June 2005, Chicago: Se noter og præsentationer på http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/zif.html
 •      b) Orientering om MarcXchange, se: http://www.bs.dk/marcxchange/
 • 4. DanZIG-specifikation Afsnit C. Beholdning. Oplæg bilag E.
 • 5. DanZIG-specifikation Afsnit D: ILL. Oplæg: Bilag A og B.
 • 6. Afsnit E: forslag om dette afsnit udgår, jf. dog punkt 10
 • 7. Afsnit F Update: foreslås slettet
 • 8. Andre afpudsninger af danZIG-specifikationen
 • 9. Fremtidige specifikationer i danZIG-regi: mundtligt oplæg ved Leif Andresen
 • 10. Forslag om at lade metadata schemaet DKABM danne udgangspunkt for en danZIG-specifikation. Oplæg: bilag C
 • 11. NCIP/lånertjek som danZIG-specifikation: Oplæg: Bilag D.
 • 12. Dansk profilering af SRW Bath Queries in CQL. Se The Bath Context Set: http://zing.z3950.org/srw/bath/2.0/#2. Oplæg: Bilag G
 • 13. NCIP Udveksling af udlånstransaktioner. Oplæg: Bilag F.
 • 14. Mødeplan. Fastlæggelse af 42. møde
 • 15. Evt.

 

Punkt 12 og 13 er tilføjet 6.9.2005 på grundlag af drøftelser på mødet 29.8.2005 mellem projektet "Mit bibliotek" og systemleverandører. Endelig dagsorden med numre på dagsordenspunkter samt de formelle punkter 9.9.2005. Endvidere tilføjet bilag E, F, G og H.

 

Bilag A: Afpudsning af ILL i danZIG-profilen - J.nr.: 331-4

Bilag B: illv5.xsd (XML schema)

Bilag C: XML Schema for dansk metadata udveksling - J.nr.: 331-6 (erstattet af bilag H)

Bilag D: NCIP implementation guidelines: User authentication support

- som danZIG specifikation - J.nr.: 330-2

Bilag E: Konsolidering af afsnit C Holdings Information Search and Retrieval - J.nr.: 331-4

Bilag F: NCIP Udlånsforespørgsler og transaktioner - J.nr.: 330-2

Bilag G: Dansk profilering af SRW Bath Queries in CQL - J.nr.: 331-9

Bilag H: XML Schema for dansk metadata udveksling - J.nr.: 331-6

Dokumenter:

Bilag A - Afpudsning af ILL i danZIG-profilen.pdf
Bilag C - XML Schema dansk metadata udveksling.pdf
Bilag D - NCIP implementation guidelines som danZIGspec.pdf
Bilag E - Konsolidering af afsnit C Holdings Information Search and Retrieval.pdf
Bilag F - NCIP Udlånsforespørgsler og transaktioner.pdf
Bilag G - Dansk profilering af SRW Bath Queries in CQL.pdf
Bilag H - XML Schema for dansk metadata udveksling.pdf