EDItX

Teknisk dokumentation om EDItX

Technical documentation about EDItX

 

Identifier:  http://biblstandard.dk/editx/index.htm

Last update: 16 October 2012

 

 

Publikation

Publication

 

Guidelines for use of EDItX documents in Danish libraries

     URL: http://www.bs.dk/publikationer/andre/danzig/02/

 

Guidelines for use of EDItX documents in Danish libraries, version 2.0 (danZIG-specification 10)

     URL: http://www.kulturstyrelsen.dk/publikationer/arkiv-styrelsen-for-bibliotek-og-medier/singlevisning/artikel/guidelines_for_use_of_editx_documents_in_danish_libraries_version_20/

Update of specification (Not yet any update):

http://biblstandard.dk/acq/doc/editxguidelinesupdate.htm

 

(Further information at: http://biblstandard.dk/acq/)

 

Ressourcer

Resources

 

Eksempler på EDItX XML dokumenter

Examples of NCIP XML documents

http://biblstandard.dk/editx/examples/