FRIB

Forum for Rettighedshåndtering i Biblioteker

Identifier: http://biblstandard.dk/frib/index.htm

Sidste opdatering:

Denne side er forældet og vedligeholdes ikke længere

 

 

Forum for Rettighedshåndtering i Biblioteker - FRIB er beskrevet på Kulturstyrelsens hjemmeside:

http://www.kulturstyrelsen.dk/bibliotek-og-medier/import/biblioteksomraadet/fokusomraader/informationsforsyning/standarder/frib/

 

Formålet med er at have en løbende tæt kontakt for at sikre en optimal udnyttelse af medarbejdere og økonomiske midler i forbindelse med de forskellige projekter og initiativer, som relaterer sig til håndtering af rettigheder for bibliotekernes brugere - først og fremmest i forhold til digitale ressourcer.

FRIB er etableret som både åbent netværk og en fleksibel organisation.

 

Resultaterne af FRIBs arbejde er dokumenteret i notatet Sammenhængende adgang til digitalt materiale og andre bibliotekstjenester

http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/bibliotek/Fokusomraader/FRIB/Sammenhaengende_adgang_til_digitalt_materiale_og_andre_bibliotekstjenester_juli_2012.pdf

 

I dette notat beskrives hvordan CULR (Core User Library Registry) og SAOU (Service for Authentication of Objects and Users) tilsammen danner forudsætningen for, at bibliotekerne kan levere en tilgængeliggørelse af digitalt materiale i sammenhæng med håndteringen af det fysiske materiale.

 

 

Core User Library Registry

 

Formålet med CULR er kort fortalt at identificere de biblioteker, hvor en given person eller virksomhed er registreret som låner. CULR skal således vedligeholde en liste over de lokale lånernumre, som hver enkelt person råder over. Ved hjælp af disse oplysninger kan et system kontakte brugerens tilknyttede biblioteker med henblik på at indhente supplerende informationer.

 

Teknisk beskrivelse af CULR: http://biblstandard.dk/culr/index.htm

  

Kontakt

Contact

Leif Andresen

Chefkonsulent

Kulturstyrelsen

Chief Adviser

Danish Agency for Culture

Email: LEA@kulturstyrelsen.dk

H.C. Andersens Boulevard 2

DK-1553 Copenhagen V

Phone direct: +45 3373 3354

Phone: +45 3373 3373

Telefax: +45 3373 3372