Katalogiseringsdokumentation

Teknisk dokumentation om format, regler og hjælpemidler

Technical documentation about format, rules and tools

 

Identifier:   http://biblstandard.dk/kat/

Sidste opdatering: 16. oktober 2012

 

 

Publikationer

Publications

Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker

http://www.kat-format.dk/kat_regl/

 

danMARC2: Edb-format til inddatering og udveksling af bibliografiske data i maskinlæsbar form

http://www.kat-format.dk/danMARC2/

  

Ordning af registre i onlinekataloger

http://www.kat-format.dk/ordnregistre.html

 

Praksisregler for søgeveje. Opsætning af søgeveje og udfoldning af koder

http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/praksisregler_soegeveje/index.htm

Opdateringer af Praksisregler for søgeveje:

http://biblstandard.dk/kat/docs/praxisrulesupdate.htm

 

Søgeveje til hjælpepostformatet til danMARC2

Biblioteksstyrelsen, oktober 2005

Søgeveje til dM2-autoritesdata - oversigt over søgekoder

http://biblstandard.dk/kat/docs/Soegeveje_til_dM2_hjaelpepostformat.pdf

Søgeveje til dM2-autoritesdata - ordregistre (enkeltordskoder)

http://biblstandard.dk/kat/docs/Enkeltordskoder_generelt.pdf

Søgeveje til danMARC2 –autoritetsdata: Fraseregistre (langordskoder)

http://biblstandard.dk/kat/docs/soegeveje_fraser_-_alfabetisk_orden.pdf

 

Guidelines for exchange of danMARC2 records in MarcXchange (danZIG-specification 11)

http://www.kulturstyrelsen.dk/publikationer/arkiv-styrelsen-for-bibliotek-og-medier/singlevisning/artikel/guidelines_for_exchange_of_danmarc2_records_in_marcxchange/

 

 

 

 

  

Ressourcer

Resources

  

Konvertering fra MARC21 til danMARC2 (December 2011)

http://biblstandard.dk/kat/konv_marc21_to_danmarc2.htm 

  

Konvertering fra danMARC2 til MARC21 (December 2011)

http://biblstandard.dk/kat/konv_danmarc2_to_marc21.htm 

 

Mapning danMARC2 til DKABM (August 2009)

http://biblstandard.dk/abm/doc/danMARC2_til_DKABM.pdf 

Tabel med mapning fra bibliotekernes danMARC2 til DKABM (version 2009)

 

Konverteringsbeskrivelse for Dublin Core til danMARC2 (Marts 2004)

http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/fokusomraader/informationsforsyning/standarder/katalogisering/konvertering/konverteringsbeskrivelse/

 

 

Værktøjer

Tools

 

Konvertering fra danMARC2 til DKABM

http://biblstandard.dk/kat/tools/konv_danmarc2_to_dkabm.htm 

Konverteringsprogrammer i form af XSLT stylesheets, som konverterer bibliografiske poster i indholdsformat danMARC2 og rammeformat MarcXchange til DKABM formatet (version 2009).

 

 

 

  

Kontakt / Contact

 

Preben Aagaard Nielsen

 

Kulturstyrelsen

Danish Agency for Culture

Mail: prb@kulturstyrelsen.dk

 

H.C. Andersens Boulevard 2

DK-1553 Copenhagen V

Direct +45 33 73 33 40

Phone: +45 3373 3373

Telefax: +45 3373 3372