Konvertering fra danMARC2 til DKABM

Konverteringsprogram og teknisk dokumentation

Converting tool and technical documentation

 

Identifier: http://biblstandard.dk/kat/tools/konv_danmarc2_to_dkabm.htm 

  

Sidste opdatering: 23. februar 2012

 

 

1. Indledning

 

For at understøtte dels fælles løsninger til præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer i fælles grænseflader og dels mere generelt Dublin Core baseret eksport af bibliografiske poster stiller Styrelsen for Bibliotek og Medier en værktøjskasse til rådighed.

 

Denne værktøjskasse indeholder et sæt konverteringsprogrammer i form af XSLT stylesheets, som på grundlag af Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer på internettet med tilhørende XML schemaer konverterer bibliografiske poster i indholdsformat danMARC2 og rammeformat MarcXchange til DKABM formatet.

 

 

2. Baggrundsinformation

 

danMARC2. Edb-format til inddatering og udveksling af bibliografiske data i maskinlæsbar form (indholdsformat):

http://www.kat-format.dk/danMARC2/

 

XML format til bibliografiske poster (rammeformat):

ISO 25577:2008 Information and documentation – MarcXchange

Nærmere informationer:

http://www.loc.gov/standards/iso25577/

 

Specifikationer til dkabm-formatet ses på:

Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer på internettet: http://biblstandard.dk/abm/

 

Her anvendes til selve konverteringen:

Mapning danMARC2 til DKABM

http://biblstandard.dk/abm/doc/danMARC2_til_DKABM.pdf  

med en hjælpefil til oversættelse af sprogkoder:

http://biblstandard.dk/kat/tools/language.xml

 

 

Konverteringsprogrammerne stilles til rådighed som open source af Styrelsen for Bibliotek og Medier uden at der ydes support.

Kontakt: Leif Andresen, lea@bibliotekogmedier.dk   

 

Konverteringsprogrammerne er udviklet af Index Data. Evt. spørgsmål kan stilles til Index Data – kontakt Adam Dickmeiss adam@indexdata.dk – som i henhold til aftale med Styrelsen for Bibliotek og Medier kan yde support mod betaling.

 

 

3. Leverancebeskrivelse

 

Leverancen indeholder fire XSLT stylesheets, som downloades fra

nedenstående links:

 

Moder-stylesheet er:

  danmarc2_til_dkabm.xsl

 

som kalder templates i de importerede stylesheets

  danmarc2_til_dkabm_marcxchange.xsl

  danmarc2_til_dkabm_material.xsl

  danmarc2_til_dkabm_dk5.xsl

  danmarc2_til_dkabm_lang.xsl

 

De fem filer kan hentes her:

 

http://biblstandard.dk/kat/tools/danmarc2_til_dkabm.xsl

http://biblstandard.dk/kat/tools/danmarc2_til_dkabm_marcxchange.xsl

http://biblstandard.dk/kat/tools/danmarc2_til_dkabm_material.xsl

http://biblstandard.dk/kat/tools/danmarc2_til_dkabm_dk5.xsl

http://biblstandard.dk/kat/tools/danmarc2_til_dkabm_lang.xsl

 

Den samlede pakke med scripts, dokumentation og eksempler kan hentes som zip-fil:

http://biblstandard.dk/kat/tools/danmarc2_til_dkabm.zip

 

 

4. Vejledning

 

Værtøjerne antager MarcXchange (XML baseret). Har man danMARC2 poster i

ISO2709 format kan man bruge yaz-marcdump for at danne MarcXchange poster.

 

Hvis man fx har MARC posterne i collection.iso, kan man danne

collection.marcxhange med kommandoen:

  yaz-marcdump -i iso2709 -o marcxhange -f danmarc -t utf8 \

     collection.iso >collection.marcxhange

 

(\ anvendes til ombrydning af "lang" kommando).

 

For yderligere information, se

http://www.indexdata.com/yaz/doc/yaz-marcdump.html .

 

For at konvertere collection.marcxhange med disse stylesheets skal man

benytte en XSLT processor.

 

GNU/Debian Linux, for eksempel, kan man benytte libxslt:

 

  xsltproc danmarc2_til_dkabm.xsl test/collection.marcxchange \

   > test/collection.abm

 

XSLT stylesheet'et modtager følgende fire parametre, som bliver brugt til at

konstruere et <ac:location> link.

 

Disse er defineret ved default værdierne:

 

 url_base    'http://www.bibliotek.dk/linkme.php'

 url_start   '?ccl=lid%3D'

 url_middle  '+og+lok%3D'

 url_end     ''

 

som resulterer i www.bibliotek.dk's URL'er af formen:

 

<ac:location>

 

http://www.bibliotek.dk/linkme.php?ccl=lid%3D000061127+og+lok%3D840090

 

</ac:location>

 

 

Ønsker man at omdefinere denne URL, er det nemmeste at give XSLT

processoren nye parameter værdier under konverteringen.

 

GNU/Debian Linux, for eksempel, skrives:

 

xsltproc --stringparam url_base abc --stringparam url_start def \

   danmarc2_til_dkabm.xsl test/record_01.marcxchange