Specifikation af køreseddel

Teknisk dokumentation af køreseddel for den danske kørselsordning for biblioteker

 

Identifier: http://biblstandard.dk/koerselsordning/doc/koereseddel.htm

Sidste opdatering: 16. juli 2013

 

En køreseddel er beregnet til entydigt at beskrive hvortil et biblioteksmateriale skal transporteres med bibliotekernes kørselsordning og hvorfra det kommer.

 

 

En køreseddel er beregnet til entydigt at beskrive hvortil et biblioteksmateriale skal transporteres med bibliotekernes kørselsordning og hvorfra det kommer.

 

En køreseddel skal bestå af fem elementer:

             En header med teksten ”Køreseddel”

             Et element, som definerer knudepunkt

             Et element, som definerer afsætningsbibliotek

             Et element, som beskriver modtager

             Et element, som beskriver afsender

             Et footer med datering

 

En køreseddel skal udskrives i A4 eller A5 størrelse med header placeret øverst, footer nederst og de tre elementer fordelt jævnt på siden.

 

Datagrundlag er navn på biblioteksvæsen og navn på betjeningssted. Navneformer skal aktuelt være i overensstemmelse med navneformer i VIP-basen.

 

Alle elementer udskrives venstrestillet og med linjeskift når et element fylder mere end en sidebredde.

 

Header:

Teksten ”Køreseddel” - om muligt i Times New Roman 18 pkt.

Kan generes af browser ved print, hvis HTML element Title anvendes.

 

Knudepunkt:

Teksten ”Knudepunkt:” i Times New Roman 20 pkt.

Navn på biblioteksvæsen navn for knudepunktet i Times New Roman 28 pkt. og fed.

 

Afsætningsbibliotek:

Teksten ”Afsætningsbibliotek:” i Times New Roman 16 pkt.

Navn på afsætningsbibliotek (kort form til dette brug) i Times New Roman 22 pkt. og fed.

 

Efter Afsætningsbibliotek indsættes en streg.

 

Modtager:

Teksten ”Modtagende bibliotek:” i Times New Roman 16 pkt.

Navn på biblioteksvæsen navn for modtagerbibliotek i Times New Roman 22 pkt. og fed.

Navn på betjeningssted navn for modtagerbibliotek i Times New Roman 18 pkt. og fed.

Bemærk: navn på betjeningssted udelades, hvis teksten for navn på betjeningssted og navn på biblioteksvæsen er enslydende.

 

Afsender:

Teksten ”Afsender bibliotek:” i Times New Roman 16 pkt.

Navn på biblioteksvæsen navn for afsenderbibliotek i Times New Roman 16 pkt. og fed.

Navn på betjeningssted navn for afsenderbibliotek i Times New Roman 16 pkt. og fed.

 

Footer:

Dato. Kan generes af browser ved print.

 

 

Ovenstående punktstørrelser er af hensyn til læselighed for håndteringspersonalet. Afvigelser f.eks. i punktstørrelse, som giver samme funktion, kan accepteres, men skal godkendes af Kulturstyrelsen ved henvendelse til ESK@kulturstyrelsen.dk   chefkonsulent Eigil Skov.  

 

Øvrige henvendelser om kørselsordningen til konsulent Ulla Kvist, UKV@kulturstyrelsen.dk

 

 

Ændringer

 

Med version af 16. juli 2013 er i afsnittet Afsætningsbibliotek ændret beskrivelse af navn til: Navn på afsætningsbibliotek (kort form til dette brug).

Den afledte konsekvens for DBC’s ”VIP som webservice” bliver annonceret af DBC på Bibliotekssystemleverandørbloggen.

 

 

 

Kontakt

Contact

  

Eigil Skov

  

Chefkonsulent

Kulturstyrelsen

  

Chief Adviser

Danish Agency for Culture

  

 

Email: ESK@kulturstyrelsen.dk

H.C. Andersens Boulevard 2

DK-1553 Copenhagen V

Phone direct: +45 3373 3312

Phone: +45 3373 3373

Telefax: +45 3373 3372