Materialehåndtering i øvrigt

biblstandard.dk

Biblioteksstandarder i Danmark

 

Biblioteksstandardisering: services, standarder, profiler og vejledninger vedrørende materialehåndtering i øvrigt

 

Hostet af  Det Kgl. Bibliotek

Identifier: https://biblstandard.dk/Mathaandioevrigt

Sidste opdatering: 190.09.2021

 

 

API/Services

 

E-depot

https://forbiblioteker.kb.dk/services/folkebibliotekernes-depotfunktion-biblioteker  

Opslag af materialer ifm. kassation

Ansvar: Det Kgl. Bibliotek

Spørgsmål om Depotbiblioteksfunktionen og understøttelse af bibliotekernes kassationsproces sendes til e-depot@kb.dk

 

 

Standarder

Standarder fra International Organization for Standardization (ISO) og udgivelser fra Dansk Standard (DS) søges på deres respektive hjemmesider for at finde den nyeste version:

·       ISO: https://www.iso.org/search/x/

·       DS: https://webshop.ds.dk/

De officielle titler fra ISO og DS er anført i kursiv.

 

---

 

 

Profiler/Guidelines

 

---

 

Vejledninger m.v.

 

Transfil-format til udveksling af data med DanBib  

https://danbib.dk/sites/default/files/docs/transfil-formatet.pdf  

Format, der beskriver indholdet af den trans(aktions)fil, der sendes sammen med en fil med poster til DBCs posthus. Formatet er skræddersyet til dataudveksling mellem de danske biblioteker og DBC.

Ansvar: DBC - DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/