Søgning

biblstandard.dk

Biblioteksstandarder i Danmark

 

Biblioteksstandardisering: services, standarder, profiler og vejledninger vedrørende søgning

 

Hostet af  Det Kgl. Bibliotek

Identifier: https://biblstandard.dk/Soegning/

Sidste opdatering: 23.11.2022

 

 

API/Services

 

Cover service        

https://detdigitalefolkebibliotek.dk/node/20  

Forsider mv til præsentation

Ansvar: DDF - Det Digitale Folkebibliotek - kontakt@detdigitalefolkebibliotek.dk

Brugsbetingelser: https://detdigitalefolkebibliotek.dk/sites/default/files/ddb_cover_service_-_brugsbetingelser_1.pdf  

 

Forsideservice/Moreinfo

https://www.dbc.dk/produkter/databaser_tjenester_produktoversigt/forsideservice  

Teknisk information: https://github.com/DBCDK/moreinfo/wiki

Forsider mv til præsentation

Ansvar: DBC

 

Open Agency

Teknisk information: https://dbcdk.github.io/OpenAgency  

Opslag af konfiguration og administrative data

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

Anvendes også: Beholdning, Bestil og Brugerhåndtering.

 

Open Search

Teknisk information: https://www.dbc.dk/fbi/webservices/open-search  

Open search foretager selve søgningen i Brønden og leverer resultatet til grænsefladen. Indeholdt i søgeresultatet er poster, der matcher søgningen inkl. relationer, rankering og sortering af de fundne poster samt facetter.

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

 

Open Suggestion

Teknisk information: https://github.com/DBCDK/OpenSuggestion/wiki/OpenSuggestion

Open suggestion servicen laver opslag i brøndens søgeregistre. Det er parameterstyret hvilket register, der returneres forslag fra. Servicen kan kombinere med afgrænsninger, fx på materialetype.

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

 

Den åbne platform / Open Platform

Teknisk information: https://openplatform.dbc.dk/v3/  

Konsolideret API til søgning, bestilling, lånerstatus, CMS-indhold m.m.

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

Anvendes også: Beholdning, Bestil og Brugerhåndtering.

 

Zgateway             

https://danbib.dk/index.php/danbib-via-zgateway  

Z39.50 søgning i databrønden. Fungerer også som profil – se nedenfor under Profiler/Guidelines.

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

Anvendes også: Katalogisering

 

 

Standarder

Standarder fra International Organization for Standardization (ISO) og udgivelser fra Dansk Standard (DS) søges på deres respektive hjemmesider for at finde den nyeste version:

·         ISO: https://www.iso.org/search/x/

·         DS: https://webshop.ds.dk/

De officielle titler fra ISO og DS er anført i kursiv.

 

DKABM

http://biblstandard.dk/abm/

Oprindelig fælles præsentationsformat for arkiver, biblioteker og museer baseret på Dublin Core. Nu indholdsformat for kilder i databrønden og basis for præsentation i FBS og i DDB-CMS.  AC - Administrative Components indgår i DKABM.

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

 

ISO 10646

ISO/IEC 10646 Information technology — Universal Coded Character Set (UCS)

DS/ISO/IEC 10646 Informationsteknologi – Universelt tegnsæt (UCS)

Unicode tegnsæt

Ansvar: ISO/Dansk Standard

Anvendes også: Katalogisering og Bestil.

 

ISO 23950 (Z39.50)

DS/ISO 23950 Information og dokumentation. Informationssøgning (Z39.50).

ISO 23950 Information and documentation — Information retrieval (Z39.50) — Application service definition and protocol specification

Protokol for søgning, bestilling m.m. Yderligere dokumentation på Maintenace Agency https://www.loc.gov/z3950/agency/ . Bemærk at sitet ikke vedligeholdes, men dokumentation for f.eks. Bib-1 Attribute Set https://www.loc.gov/z3950/agency/defns/bib1.html  ses her.

Ansvar: ISO/Dansk Standard

Anvendes også: Katalogisering

 

OAI-PMH. Open Archives Initiative. Protocol for Metadata Harvesting

https://www.openarchives.org/pmh/  

OAI-standarden for høstning af bibliografiske poster

Ansvar: OAI - Open Archives Initiative

Anvendes også: Katalogisering

 

Praksisregler for søgeveje

http://www.kat-format.dk/Praksisregler_for_soegeveje.pdf  

Søgekoder og tekstudlægning af koder for danMARC2

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk

Anvendes også: Katalogisering

 

Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger

http://www.kat-format.dk/ordnregistre.pdf

Sortering i online bibliotekssystemer

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk

Anvendes også: Katalogisering

 

 

Profiler/Guidelines

 

Danzig profile specification 2007

http://biblstandard.dk/danzig/spec/01/danzig_profile_specification.pdf

Dansk Z39.50-profil. Bemærk at alene de indledende generelle afsnit samt afsnit 5 om søgning er i aktuel anvendelse

Opdatering til danZIG Profile Specification 2007:

http://biblstandard.dk/danzig/specupdate.htm

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

 

Brøndindekser

https://danbib.dk/brondindekser  

Dokumentation af hvilke indekser der findes i databrønden (som bibliotek.dk og netpunkt.dk bygger på) – herunder databrøndens profilering af Praksisregler for søgeveje og DKABM.

Ansvar: DBC

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

Anvendes også: Katalogisering

 

Zgateway – tekniske parametre til driftsversion

https://danbib.dk/zgateway-tekniske-parametre-driftsversion  

Profilering af Z39.50 som anvendt til søgning i databaser under den fælles danske biblioteksinfrastruktur. Kan ses som en underprofil til Danzig profile specification 2007 med to DAN-1 koder flyttet til BIB-1 udvidet (14 à 5014 og 17 til 5017).

Brug af Zgateway kræver, at man har en Danbib-licens. Zgateway er også en service – se ovenfor under API/Services.

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

Anvendes også: Katalogisering

 

 

Vejledninger m.v.

 

--