Beholdning

biblstandard.dk

 

Biblioteksstandarder i Danmark

 

Biblioteksstandardisering: services, standarder, profiler og vejledninger vedrørende beholdning

 

Hostet af  Det Kgl. Bibliotek

Identifier: https://biblstandard.dk/Beholdning

Sidste opdatering: 19.09.2021

 

 

API/Services

 

Holdings Items Update

Teknisk information: https://github.com/DBCDK/holdings-items/wiki/HoldingsItemsUpdate

Opdatering af beholdningsdata i databrønd

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/   

 

Open Holding Status

Teknisk information: https://github.com/DBCDK/OpenHoldingStatus-webservice/wiki/OpenHoldingStatus-Web-Service  

Opslag på bibliotekers beholdning

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/  

 

Open Agency

Teknisk information: https://dbcdk.github.io/OpenAgency

Opslag af konfiguration og administrative data

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

Anvendes også: Bestil, Brugerhåndtering og Søgning

 

Den åbne platform / Open Platform

Teknisk information: https://openplatform.dbc.dk/v3/

Konsolideret API til søgning, bestilling, lånerstatus, CMS-indhold m.m.

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/  

Anvendes også: Bestil, Brugerhåndtering og Søgning.

 

 

Standarder

Standarder fra International Organization for Standardization (ISO) og udgivelser fra Dansk Standard (DS) søges på deres respektive hjemmesider for at finde den nyeste version:

·       ISO: https://www.iso.org/search/x/

·       DS: https://webshop.ds.dk/

De officielle titler fra ISO og DS er anført i kursiv.

 

ISO 20775

DS/ISO 20775 Information og dokumentation - Skema til beholdningsoplysninger

ISO 20775 Information and documentation — Schema for holdings information

Beholdningsopslag

Ansvar: ISO/Dansk Standard

 

 

 

Profiler/Guidelines

 

Danish ISO 20775 profile for holdings requests

http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Danish_ISO_20775_profile_for_holdings_requests.htm

ISO 20775-profil med specifikation af anvendte dataelementer

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/   

 

Look-up of holdings information

http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Look-up_of_holdings_information.htm

ISO 20775-profil for beholdningsopslag

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/   

 

 

Vejledninger m.v.

 

Vejledning om bestandsindberetning til biblioteksafgift

https://biblstandard.dk/Beholdning/Vejledning_om_bestandsindberetning_til_biblioteksafgift.pdf

Folke- og skolebibliotekernes indberetning til SLKS af beholdningsdata til Biblioteksafgiften.

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk