Bestil

biblstandard.dk

Biblioteksstandarder i Danmark

 

Biblioteksstandardisering: services, standarder, profiler og vejledninger vedrørende bestilling

 

Hostet af  Det Kgl. Bibliotek

Identifier: https://biblstandard.dk/Bestil

Sidste opdatering: 18.11.2021

 

 

API/Services

 

Biblioteker i Danmark med biblioteksnumre

https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/biblioteksstandardisering/biblioteksnumre/biblioteker-i-danmark-med-biblioteksnumre/

Oversigter over biblioteksnumre på folke- og forskningsbiblioteker og disses betjeningsteder. Dannes on-the-fly ud fra VIP-basen

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen – Kontakt: biblioteksregister@slks.dk

 

Open Agency

Teknisk information: https://dbcdk.github.io/OpenAgency

Opslag af konfiguration og administrative data

Anvendes også: Beholdning, Brugerhåndtering og Søgning

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/    

 

Open Find Order

Teknisk information: https://github.com/DBCDK/OpenFindOrder-webservice/wiki

Fremsøgning af bestillinger

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/  

 

Open Order

Teknisk information: https://dbcdk.github.io/OpenOrderWebservice

Tjek om et materiale kan lånes ud af et givent bibliotek og oprettelse af bestillinger

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

 

Order Receipt

Teknisk information: https://dbcdk.github.io/Orderreceipt

Specifikation af håndtering af bestillinger

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/  

 

Den åbne platform / Open Platform

Teknisk information: https://openplatform.dbc.dk/v3/

Konsolideret API til søgning, bestilling, lånerstatus, CMS-indhold m.m.

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

Anvendes også: Beholdning, Brugerhåndtering og Søgning.

 

 

Standarder

Standarder fra International Organization for Standardization (ISO) og udgivelser fra Dansk Standard (DS) søges på deres respektive hjemmesider for at finde den nyeste version:

·         ISO: https://www.iso.org/search/x/

·         DS: https://webshop.ds.dk/

De officielle titler fra ISO og DS er anført i kursiv.

 

ILL0

https://danbib.dk/sites/default/files/docs/ill0.htm

Email-baseret protokol for bestillinger

Ansvar: DBC

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

 

ISO 18626

DS/ISO 18626: Information og dokumentation – Fjernlånstransaktioner

ISO 18626: Information and documentation — Interlibrary Loan Transactions

Håndtering af bestillinger mellem biblioteker

Ansvar: ISO/Dansk Standard

 

ISO 10646

ISO/IEC 10646 Information technology — Universal Coded Character Set (UCS)

DS/ISO/IEC 10646 Informationsteknologi – Universelt tegnsæt (UCS)

Unicode tegnsæt

Ansvar: ISO/Dansk Standard

Anvendes også: Katalogisering og Søgning.

 

NCIP

ANSI/NISO Z39.83-1-2012 NISO Circulation Interchange Part 1: Protocol (NCIP)

http://www.niso.org/publications/z3983-2012-ncip-pt1

 og

ANSI/NISO Z39.83-2-2012 NISO Circulation Interchange Protocol (NCIP) Part 2: Implementation Profile 1

http://www.niso.org/publications/z3983-2012-ncip-pt2  

Protokol for udlånshåndtering (inkl. lånertjek)

Ansvar: NISO - National Information Standards Organization (USA)

Anvendes også: Brugerhåndtering, Materialehåndtering/Udlån og RFID.

 

 

 

Profiler/Guidelines

 

Danish ISO 18626 profile for ILL transactions

http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Danish_ISO_18626_profile_for_ILL_transactions.htm

ISO 18626-profil for bestillinger og opfølgende transaktioner

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

 

NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between Danish libraries and other agencies (danZIG-specification 03)

http://biblstandard.dk/danzig/spec/03/NCIP_Implementation_Guidelines_Agencies.pdf

Generel ramme for efterfølgende NCIP specifikationer

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Anvendes også: Brugerhåndtering

 

NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between bibliotek.dk and local library systems (danZIG-specification 04)

http://biblstandard.dk/danzig/spec/04/NCIP_Implementation_Guidelines_Bibliotekdk_Local.pdf

Specificerer lånertjek og bestil fra bibliotek.dk til lokalsystem

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Anvendes også: Brugerhåndtering

 

Updates of NCIP Implementation Guidelines

http://biblstandard.dk/ncip/ncip_update.htm

Opdateringer af ovenstående to NCIP Implementation Guidelines

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Anvendes også: Brugerhåndtering

 

 

Vejledninger m.v.

 

Eksempler på NCIP XML dokumenter

http://biblstandard.dk/ncip/examples/

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Anvendes også: Brugerhåndtering

 

Liste over Statslige lovbiblioteker

Statslige biblioteker med særlige forpligtigelser ift. lånesamarbejdet

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturinstitutioner/Biblioteker/Bibliotekstyper/Statslige_lovbiblioteker.pdf

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk

 

Lånesamarbejde

https://danbib.dk/lanesamarbejde

Konkret beskrivelse af funktioner i den fælles biblioteksinfrastruktur, der understøtter bibliotekernes lånesamarbejde

Ansvar: DBC

 

NCIP XML schemes

http://biblstandard.dk/ncip/schemes/

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Anvendes også: Brugerhåndtering

 

Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/KS/service/publikationer/institutioner/biblioteker/Retningslinjer_for_det_interurbane_laanesamarbejde.pdf  

Overordnet beskrivelse af rammerne for bestillinger mellem danske biblioteker

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk

 

Registrering af biblioteker

https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/biblioteksstandardisering/biblioteksnumre/registrering-af-biblioteker/

Vejledning om og skema for registrering i SLKS’s biblioteksregister.

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen Kulturstyrelsen – Kontakt: biblioteksregister@slks.dk

 

Specifikation af køreseddel. Teknisk dokumentation af køreseddel for den danske kørselsordning for biblioteker

https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/nationale-ordninger/koerselsordning/specifikation-af-koereseddel/

Udskrift af køresedler fra netpunkt og lokale bibliotekssystemer

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen Kulturstyrelsen – Kontakt: biblioteksregister@slks.dk

 

 

Andre ressourcer

 

ISIL. International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISO 15511)

https://slks.dk/english/work-areas/libraries-and-literature/library-standards/isil

Registration Authority for ISO 15511

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen – Kontakt: isil@slks.dk

 

ISO 18626 Interlibrary Loan Transactions

http://illtransactions.org/

Guidelines m.v. vedr. ISO 18626 og internationalt community om ISO 18626

Ansvar: CILLT - Centre for Interlibrary Loan Transactions