CULR

Core User Library Registry

 

Hosted by Royal Danish Library / Det Kgl. Bibliotek

Identifier:  http://biblstandard.dk/culr/

Sidste opdatering: 5 December 2018

 

 

 

Core User Library Registry

 

Formålet med CULR er at identificere de biblioteker, hvor en given bruger er registreret som låner. CULR skal således vedligeholde en liste over de lokale lånernumre, som hver enkelt bruger råder over. Derudover tildeler systemet også hver unik bruger et globalt bruger-id.

 

CULR indeholder ikke andre oplysninger om de identificerede brugere, såsom eksempelvis navn og adresse eller lokale lånerrettigheder. Som en særlig information registreres kommunetilhørsforhold, da dette kan anvendes til enkel håndtering af adgang til en lang række af folkebibliotekernes licenser.

 

Adgang til CULR kræver oprettelse af en CULR-profil i VIP-basen samt netpunkt-adgangskode for kald af servicen. CULR-profil oprettes gennem henvendelse til DBC (https://kundeservice.dbc.dk/). I henvendelsen specificeres om adgangen er som dataleverandør (provider) eller dataaftager (service) samt formål med adgang. For dataleverandører specificeres desuden, på vegne af hvilke biblioteksnumre leverandøren skal kunne levere data. Når profilen er oprettet kan kontaktoplysninger redigeres via http://vip.dbc.dk (afsnit L).

 

Teknisk information vedrørende CULR-servicen: https://opensource.dbc.dk/services/culr

 

Den første version af CULR-webservicen blev offentliggjort i 2012 med henblik på at give systemleverandørerne mulighed for at forberede de lokale bibliotekssystemer på at kunne levere data til CULR.

 

Udviklingen af CULR bygger på:

Sammenhængende adgang til digitalt materiale og andre bibliotekstjenester (2012)

https://hdl.handle.net/109.3.1/e76db644-010c-4c89-bfc6-510832ac73fe