Forkortelsesliste biblstandard.dk

Biblioteksstandarder i Danmark

 

Hosted by Royal Danish Library / Det Kgl. Bibliotek

 Forkortelser og kortformer af firmanavne m.v.

Identifier: http://biblstandard.dk/Forkortelsesliste.htm

Sidste opdatering: 22.07.2022

 

3M

Firmaet 3M (her som RFID-leverandør)

API

Application Programming Interface, forkortet API, er en softwaregrænseflade, der tillader et stykke software at interagere med andet software.

BDI

Bibliotekernes Data og IT – indbefatter FBI og FBS

CFU

Centre for undervisningsmidler

DBC

DBC Digital A/S. Tidligere navn: Dansk Bibliotekscenter

DDB-CMS

Brugergrænseflade for folkebiblioteker – nu i regi af Det Digitale Folkebibliotek

DDF

Det Digitale Folkebibliotek (forening)

DS

Dansk Standard

EDItEUR

International standardorganisation inden for bogbranchen

FBI

Fælles Biblioteksinfrastruktur. Anvendes både for KOMBITs projekt for Fælles Biblioteksinfrastruktur (bestillerfunktion for DBC) og for den fælles biblioteksinfrastruktur (bibliotek.dk, netpunkt mv.)

FBS

Fælles Bibliotekssystem; kommunernes fælles it-løsning for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Anvendes både for KOMBITs projekt for FBS og systemet som sådan.

FFU

Fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker

IEEE

The Institute of Electrical and Electronics Engineers (standardorganisation)

ILL

Interlibrary Loan (lånesamarbejde)

IMS

IMS Global. Learning consortium (standardorganisation)

ISO

International Organization for Standardization

KB

Det Kgl. Bibliotek

KOMBIT

KOMBIT A/S. Kommunernes it-fællesskab

NISO

National Information Standards Organization (USA)

OAI

Open Archives Initiative (standardorganisation)

PLC

Folkeskolens pædagogiske læringscentre (tidligere skolebibliotekerne)

REST

Representational state transfer – dataudveksling via http

RFID

Radio-frequency identification brug af radiobølger til at identificere objekter m.v. Bruges til udlånsnotering

SLKS

Slots- og Kulturstyrelsen

SOAP

Simple Object Access Protocol - dataudveksling normalt via http

STIL

Styrelsen for It og Læring

XML

Extensible Markup Language (opmærkningssprog; format til udvekling af data mellem computere)

 

 

Spørgsmål og andre henvendelser: biblstandard@kb.dk