Introduktion tidligere version af biblstandard.dk

 

Biblioteksstandarder i Danmark

 

Hosted by Royal Danish Library / Det Kgl. Bibliotek

Identifier: http://biblstandard.dk/Introduktion_old_biblstandard.htm  

Sidste opdatering: 22.07.2022

 

 

 

Introduktion til Old biblstandard.dk

 

Tidsligere version af biblstandard.dk:  

          http://biblstandard.dk/TidligereVersionBiblstandard.htm

Aktuel version http://biblstandard.dk/

 

 

 

Baggrund

Sitet biblstandard.dk blev etableret af Styrelsen for Bibliotek og Medier i 2008 for at samle publicering af specifikationer, vejledninger, eksempler m.v. vedr. standardisering af indenfor biblioteksområdet. Det skete bl.a. fordi at de anvendte CMS systemer gav problemer med visning af XML-filer og at brug af et område udenfor CMS system ikke længere var muligt med nyt CMS system.

2011 til 2015 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier (senere Kulturstyrelsen) publikationen Biblioteksstandarder i Danmark, som gav en samlet oversigt uanset publiceringsform eller sted.

 

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) besluttede i 2018 at undlade at videreføre sitet biblstandard.dk og frasagde sig samtidig ansvaret for koordinering af standardspecifikationer udover sådanne knyttet til bibliografi og katalogisering. Hvorefter valgte Det Kgl. Bibliotek efter aftale med SLKS at overtage ansvaret for publicering af sitet – dog uden at tage ansvar for den egentlige vedligeholdelse af specifikationerne.

 

Der er nu sket en revitalisering af biblstandard.dk i forbindelse med en afklaring af ansvar for de specifikationer, som SLKS lagde fra sig. Se herom på http://biblstandard.dk/.

 

Efter at modellen for overdragelse af den statslige andel af DBC til KL var faldet på plads, tog Det Kgl. Bibliotek forår 2020 initiativ til et møde mellem relevante interessenter dels om spørgsmålet om specifikationer uden ejerskab og om den fremtidige koordinering. Der blev aftalt en gennemgang af eksisterende specifikationer på grundlag af Biblioteksstandarder i Danmark. Resultatet heraf blev Specifikationer vedr. teknisk interoperabilitet for danske biblioteker dækkende fortsat relevante specifikationer med specifikation af anvendelsesområde (FBI/folkebiblioteker/FFU-biblioteker/skoleområdet) og specifikation af ejerskab.

 

I forlængelse heraf har Kombit besluttet at overtage ansvaret for vedligeholdelse af de ‘herreløse’ specifikationer og en rolle med koordinering mellem biblioteksinteressenter.

 

Indholdet af den tidligere udgave af biblstandard.dk bevares for eftertiden som dokumentation. En række specifikationer m.v. er i sagen natur overlappende, men ikke længere aktuelle specifikationer m.v. alene ses under Old biblstandard.dk. Her er også bevaret anden dokumentation i form af referater og bilag fra danZIG samt nogle notater.

 

 

Leif Andresen, Det Kgl. Bibliotek, juli 2021.

 

Spørgsmål og andre henvendelser: biblstandard@kb.dk