AC - Administrative Components

 

Eksempler på AC XML poster

Examples of AC XML records

Identifier:  http://biblstandard.dk/ac/examples/index.htm

Last update: 19 May 2009

 

Sammensatte poster konverteret fra danMARC2 til DKABM-format med AC,

DC, dcterms samt dkdcplus elementer og kvalifikatorer

Compound Records converted from danMARC2 til DKABM-format with AC, DC

and dkdcplus elements and qualifiers

http://biblstandard.dk/ac/examples/ABM_record_01.xml

http://biblstandard.dk/ac/examples/ABM_record_02.xml

http://biblstandard.dk/ac/examples/ABM_record_03.xml

http://biblstandard.dk/ac/examples/ABM_record_04.xml

 

 

More examples will follow!

 

 

 

Contact

 

Leif Andresen

 

Specialkonsulent

Digital Udvikling og Infrastruktur

Styrelsen for Bibliotek og Medier

 

Senior Adviser

Digital Development and Infrastructure

Danish Agency for Libraries and Media

 

Email: LEA@bibliotekogmedier.dk

H.C. Andersens Boulevard 2

DK-1553 Copenhagen V

Phone direct: +45 3373 3354

Phone: +45 3373 3373

Telefax: +45 3373 3372