CULR

Core User Library Registry

 

Identifier:  http://biblstandard.dk/culr/index.htm

Sidste opdatering: 19. december 2014

 

 

 

Core User Library Registry

 

Formålet med CULR er at identificere de biblioteker, hvor en given person eller virksomhed er registreret som låner. CULR skal således vedligeholde en liste over de lokale lånernumre, som hver enkelt person råder over. Ved hjælp af disse oplysninger kan et system kontakte brugerens tilknyttede biblioteker med henblik på at indhente supplerende informationer.

 

Med udgangspunkt i ovennævnte overordnede beskrivelse er der udarbejdet detaljerede tekniske specifikationer for systemgrænsefladen til CULR tjenesten.

 

CULR tjenesten skal fungere som en systemservice, der kan anvendes af autoriserede klientsystemer via internettet. Det vil være fælles tjenester som f.eks. bibliotek.dk og enkelte bibliotekers nettjenester. CULR tjenesten skal altså ikke i sig selv tilbyde en traditionel brugergrænseflade.

 

Hovedformålet med CULR tjenesten er at besvare forespørgsler med en liste over de lokale lånernumre, som tilhører en given bruger (person eller virksomhed). CULR skal ikke indeholde andre oplysninger om de identificerede brugere, såsom eksempelvis navn og adresse eller lokale lånerrettigheder. Som en særlig information registreres kommunenummer, da dette kan anvendes til enkel håndtering af adgang til en lang række af folkebibliotekernes licenser.

 

CULR tjenesten er specificeret som en webservice med to hovedfunktioner: Vedligeholdelse af CULR databasen og forespørgsler på databasen.

 

I lighed med andre tilsvarende løsninger anvender den foreliggende CULR service den såkaldte SOAP kommunikationsmetode. Systemfunktionerne er imidlertid udformet med henblik på også at understøtte eventuelle fremtidige udgaver baseret på den udbredte REST metode.

 

Selve de tekniske specifikationer er udformet i form af en WSDL, som også anvendes i forbindelse med andre tilsvarende specifikationer. WSDL specifikationerne er principielt uafhængige af programmeringssprog, styresystemer og systemmiljø. Forskellige typer systemer kan således anvende de samme specifikationer og kommunikere indbyrdes.

 

Den første version af CULR-webservicen blev offentliggjort i 2012 med henblik på at give systemleverandørerne mulighed for at forberede de lokale bibliotekssystemer på at kunne levere data til CULR.

 

Der foreligger nu en driftsklar version af CULR (version 4).

 

Mere formelt skal der indgås en aftale med hver enkelt bibliotek, se aftaletemplate:

http://biblstandard.dk/culr/CULR_aftaletemplate_2014.pdf

 

 

CULR-webservicen i version 4 er tilgængelig fra DBCs domæne:

 

Eksempelklient: http://culr.addi.dk/culrWebService/

 

Dokumentation: http://biblstandard.dk/culr/Danish_Core_User_Library_Registry_Service_v4.pdf

 

WSDL: http://culr.addi.dk/culrWebService/CulrWebService?wsdl

 

XSD: https://culr.addi.dk/culrWebService/CulrWebService?xsd=1

 

Adgang til CULR kræver oprettelse af en CULR-profil i VIP-basen, CULR-profilnavn samt netpunkt-adgangskode (dvs. DanBib-licens) for kald af servicen. CULR-profil er tilgængelig for bibliotekerne via http://vip.dbc.dk (afsnit L). Bibliotekerne kan kun inddatere kontaktoplysninger, øvrige oplysninger kan alene redigeres af DBC.

 

Adgangen til at hente CULR-profiler med OpenAgency-webservicen kan alene ske fra DBCs domæne.

 

Oprettelse af CULR-profil i VIP-basen forudsætter, at biblioteket (dataleverandør eller service, der skal anvende CULR) underskriver en CULR-aftale. Denne aftale specificerer hvilke funktioner i CULR-webservicen, biblioteket (CULR-profilen) får adgang til.