Dagsorden for 50. danZIG-møde

Identifier: http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-dagsorden.htm

 

Sidst opdateret 16. januar 2012/LEA

Til danZIG

 

 

Forslag til dagsorden 50. møde i danZIG 19. januar 2012 (heldagsmøde 10.00 – 15.00)

 

Sted: H.C. Andersens Boulevard 2, mødelokale 4.

 

 

1. Indledning og godkendelse af dagsorden

1.1. Velkommen

1.2. Orientering om fusionen af Styrelsen for Bibliotek og Medier med Kunststyrelsen og Kulturarvsstyrelsen til Kulturstyrelsen og heraf følgende tekniske opdatering af kommisorium: http://biblstandard.dk/danzig/danzigmandate.htm

 

2. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

2.1. Oversigt over specifikationer siden sidste møde

(se nedenfor)

 

3. Opsamling på 49. danZIG-møde

 

4. Z39.50 migrering

Oplæg ved Leif Andresen

Bilag E: Oplæg om migrering af Z39.50

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-bilagE.pdf

 

5. Sortering og tegnsæt

BIR har tiltrådt et forslag om at droppe det særlige tegn for gl. dansk å og alfabetiseringstegnet.

Se:

Bilag A 50. danZIG-møde: Nedbrydning af silovægge: XMLificering af biblioteks-katalogen og konsekvenser heraf (Bilag 2 Bibliografisk Råds møde 24.11.2011)

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-bilagA.pdf

Bilag B 50. danZIG-møde: UDDRAG: Godkendt referat Bibliografisk Råds møde 24.11.2011

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-bilagB.pdf

Orientering om arbejdet i den nedsatte sorteringsarbejdsgruppe samt aftale om hvordan forberedelsen af ”ren UniCode” skal gribes an.

 

6. CULR service

Udkast til specifikation for web service til opdatering af fælles register over lånertilhørsforhold

Bilag C 50. danZIG-møde: Core User Library Registry (CULR) service v20120106

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-bilagC.pdf

Mere populær (og dansksproget) beskrivelse. Lavet før tilføjelse 6.1.2012.

Bilag D 50. danZIG-møde: Introduktion til Core User Library Registry - CULR

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-bilagD.pdf

 

 

7. NCIP

7.1. Forslag om justeringer af danZIG specifikation 06 ud fra erfaringerne ved første implementering.

Oplæg følger – senest på mødet.

7.2. Foreløbig drøftelse af udviklingsforslag om ”Følg min bestilling”

Mundtligt oplæg på mødet.

 

8. Sammenhængende adgang til digitalt materiale og andre bibliotekstjenester

Se ny udgave af notat på:

http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/informationsforsyning/standarder/frib/

(kommer måske først på 13.1.2012)

Orientering.

 

9. RFID

9.1 SIP 3.0

Se info via: http://www.mickfortune.com/Wordpress/?p=692

9.2. BIC’s alternative til SIP 3.0

Se nærmere: http://www.bic.org.uk/e4libraries/16/INTEROPERABILITY-STANDARDS/: Data Communication Framework for Library Systems og SIP and the BIC Library Communications Framework

 

10. SRU/OASIS

OASIS Committee Specification Draft

(se nedenfor)

 

11. Andre spørgsmål

11.1 Næste møde

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Leif Andresen

 

 

Ad. 2.1. Oversigt over specifikationer siden sidste møde

 

Juli 2011:

  Bestandsindberetning til Biblioteksafgiften

  Updates of NCIP Implementation Guidelines

August 2011:

  Specification of Danish RFID SIP2 protocol extension for ISIL

  Guidelines for exchange of bibliographic data and holdings information between a library acquisitions client and local library systems in Danish libraries (danZIG-specification 09)
  Guidelines for use of EDItX documents in Danish libraries, version 2.0 (danZIG-specification 10)

September 2011:

  En revideret version af DKABM udgivet.

December 2011:

  Guidelines for exchange of danMARC2 records in MarcXchange (danZIG-specification 11)

  Konvertering fra MARC21 til danMARC2

  Konvertering fra danMARC2 til MARC21

Se endvidere:

http://www.bibliotekogmedier.dk/publikationer/andre-publikationer/biblioteksstandarder-i-danmark-2011/ og http://biblioteksstandarder.wordpress.com/           

 

 

 

Ad. 10. SRU/OASIS

OASIS Committee Specification Draft

The OASIS Search Web Services Technical Committee members have approved a Committee Specification Draft and have submitted it for 30-day public review, January 13  through  February 12, 2012.

The specification is a multi-part work product with the following components:

- Part 0. Overview.
- Part 1. Abstract Protocol Definition.
- Part 2. APD Binding for SRU 1.2.
- Part 3. APD Binding for SRU 2.0.
- Part 4. APD Binding for OpenSearch.
- Part 5. CQL: The Contextual Query Language.
- Part 6. SRU Scan Operation.
- Part 7. SRU Explain Operation.
- XML schemas.

These documents including schemas are available at http://www.loc.gov/standards/sru/oasis/

Alternatively OASIS provides a complete package in a ZIP file: http://docs.oasis-open.org/search-ws/searchRetrieve/v1.0/csprd01/searchRetrieve-v1.0-csprd01.zip