biblstandard.dk

 

Hjemmeside med specifikationer, XML schemaer, XML eksempler, name spaces etc. for Slots- og Kulturstyrelsens egne standardaktiviteter på biblioteksområdet samt for samarbejdsprojekter.

Homepage with specifications, XML schemas, XML examples, name spaces etc. for Danish Agency for Culture and Palaces library standard activities and for cooperation projects.

Identifier: http://biblstandard.dk/index.htm

Sidste opdatering / Last update: 24. maj 2016

 

 

Oversigt – Outline

 

Biblioteksstandarder i Danmark

Årlig publikation udgivet af Slots- og Kulturstyrelsen

Library Standards in Denmark (yearly publication from Danish Agency for Culture and Palaces - in Danish only)

http://biblstandard.dk/biblioteksstandarder-i-danmark/

 

danZIG: http://biblstandard.dk/danzig/:

Forum for Slots- og Kulturstyrelsens samarbejde med bibliotekssystemleverandørerne om teknisk interoperabilitet.

Forum for Danish Agency for Culture and Palaces’ co-operation with vendors of library systems about technical interoperability

 

ISIL Registration Authority: http://biblstandard.dk/isil/:

Slots- og Kulturstyrelsen er internationalt Registration Authority for ISO 15511.

Danish Agency for Culture and Palaces is Registration Authority for ISO 15511 Information and documentation - International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL).

 

Katalog: http://biblstandard.dk/kat/:

Ressourcer om katalogisering

Resources for cataloguing.

 

EDItX: http://biblstandard.dk/editx/:

Teknisk dokumentation om EDItX

Technical documentation about EDItX

 

Materialeanskaffelse: http://biblstandard.dk/acq/

Teknisk dokumentation om accession, materialevalg og materialeanskaffelse

Technical documentation about accession, acquisition and choice of materials

 

NCIP: http://biblstandard.dk/ncip/:

Teknisk dokumentation om NCIP

Technical documentation about NCIP

 

RFID in libraries: http://biblstandard.dk/rfid/:  

Informational web site:

ISO TC46/SC4/WG11 RFID in libraries and ISO 28560

 

RFID i biblioteker: http://biblstandard.dk/rfid/dk/

Dokumentation om standarder m.v. vedr. RFID i biblioteker i Danmark

 

Lånesamarbejde: http://biblstandard.dk/ill/dk/:  

Specifikationer om lånesamarbejde.

Specifikations about Interlibrary Loan

 

ABM: http://biblstandard.dk/abm/  

Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer på internettet

 

AC – Administrative Components: http://biblstandard.dk/ac  

Administrative metadata

 

Statistik – Specifikation af folkebiblioteksstatistik

Specification of statistic files for Danish public libraries:

http://biblstandard.dk/statistic/Specification-public-libraries_2009-12-09.htm

 

CULR: Core User Library Registry

http://biblstandard.dk/culr/index.htm

 

Andet

Namespace: Bibliotek.dk's emneoversigter til brug for lokale bibliotekssystemer

http://biblstandard.dk/emnehierarki/namespace/

Specifikation af køreseddel

http://biblstandard.dk/koerselsordning/doc/koereseddel.htm

Bestandsindberetning til Biblioteksafgiften

http://biblstandard.dk/bia/doc/bestandindbia.htm

 

 

Kontakt

Contact

 

Preben Aagaard Nielsen

Slots- og Kulturstyrelsen

Danish Agency for Culture and Palaces

Mail: prb@slks.dk

 

H.C. Andersens Boulevard 2

DK-1553 Copenhagen V

Direct +45 33 73 33 40

Phone: +45 3395 4200