RFID og faust-numre

 

Identifier:  http://biblstandard.dk/rfid/dk/rfidogfaust.htm  

Sidste opdatering: 15. oktober 2012

 

 

 

Anvisning af brug i RFID-tag.

 

Der er fra flere sider blevet efterspurgt muligheden for at levere biblioteksmateriale med RFID-tag, hvor faust-nummer ligger som en del af data på taggen.

 

Dette er ikke direkte specificeret som en del af af DS/INF 28560 RFID for biblioteker og tidligere DS/INF 163-1: RFID-datamodel i biblioteker. Det skyldes bl.a., at der ved udviklingen af denne specifikation blev lagt vægt på, at den kunne have en international gennemslagskraft. Desuden er et faust-nummer en identifikation af materialet, som ved en teoretisk mulig uautoriseret aflæsning giver trediepart mulighed for at verificere hvilket materiale, der er lånt på biblioteket.

 

Selvom denne mulighed netop er teoretisk, så har den givet anledning til nogle principelle vedtagelser i den amerikanske biblioteksforening ALA i relation til privatlivets fred. Der er der også i DS/INF 28560 direkte specificeret, at denne type titel-identifikation ikke bør være indeholdt på en tag, når materialet indgår til udlån.

 

Styrelsen for Bibliotek og Medier skal derfor på det kraftigste henstille, at faust-nummer, ISBN-nummer eller tilsvarende ikke bevares på RFID-tag på materiale, som er til udlån til publikum. Sådanne data bør slettes fra en RFID-tag i forbindelse med, at materialet modtages og klargøres til udlån.

 

Rent teknisk anbefales det, at feltet Item identifikation (jf. 5.2 i DS/INF 28560) anvendes til faust-nummer til brug for modtagelse af materiale - og sletning inden udlån. Når denne ikke-obligatoriske del tages i brug, anbefales det, at feltet Supplier ID udfyldes med en kode for leverandør.

 

 

 

 

Kontakt

Contact

 

Preben Aagaard Nielsen

Kulturstyrelsen

Danish Agency for Culture

Mail: prb@kulturstyrelsen.dk

 

H.C. Andersens Boulevard 2

DK-1553 Copenhagen V

Direct +45 33 73 33 40

Phone: +45 3373 3373

Telefax: +45 3373 3372