biblstandard.dk

 

Biblioteksstandarder i Danmark

 

Hjemmeside med oversigt over specifikationer, services, XML schemaer, XML eksempler, name spaces etc. af relevans for de danske biblioteker.

 

Homepage with specifications, XML schemas, XML examples, name spaces etc. of relevance for libraries in Denmark.

 

Hosted by Royal Danish Library / Det Kgl. Bibliotek

Identifier: http://biblstandard.dk/

Sidste opdatering: 20.12.2022

 

Nyheder / News: http://biblstandard.dk/news.htm

 

Oversigt – Outline

 

Introduktion

 

Generelt

 

Beholdning : udveksling af beholdnings- og udlånsoplysninger med henblik på f.eks. bestilling, afgrænsning eller statistik

Bestil : bestillinger direkte i lokalsystem fra eksternt system samt håndtering fjernlån/interurbane lån

Brugerhåndtering : låneroplysninger, adgangsstyring m.m.

Katalogisering : registrering af bibliografiske oplysninger og udveksling af bibliografiske poster

Læringsmidler : specifikke specifikationer for PLC og CFU

Materialehåndtering: anskaffelse og håndtering af materialer

Indkøb

Licens

Materialehåndtering i øvrigt

RFID

Udlån

Statistik : biblioteksstatistik

Søgning : dækker også over hentning, udtræk etc.

 

Publikation

Biblioteksstandardisering i Danmark: Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/463

 

Historisk

·         Tidligere version af biblstandard.dk

·         Baggrund og historik for biblstandard.dk 

·         Biblioteksstandarder i Danmark 2015

 

 

Kontakt:

Marie Mærsk Deleuran

Det Kgl. Bibliotek

biblstandard@kb.dk