Katalogisering

biblstandard.dk

Biblioteksstandarder i Danmark

 

Biblioteksstandardisering: services, standarder, profiler og vejledninger vedrørende katalogisering

 

Hostet af  Det Kgl. Bibliotek

Identifier: https://biblstandard.dk/Katalogisering

Sidste opdatering: 06.12.2022

 

 

API/Services

 

DBC OAI 

https://danbib.dk/host-poster-via-oai

Teknisk beskrivelse: https://github.com/DBCDK/rr-oai/wiki/DBC-OAI-Repo  

OAI-høst fra databrønd 

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

Anvendes også: Søgning

 

DBC Posthus         

https://danbib.dk/aflevering-data-fra-fag-forskningsbibliotekerne-danbib

FFU aflevering af bibliografiske poster til databrønd

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

Anvendes også: Søgning

 

Zgateway             

https://danbib.dk/index.php/danbib-via-zgateway

Z39.50 søgning i databrønden. Fungerer også som profil – se nedenfor under Profiler/Guidelines.

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

Anvendes også: Søgning

 

 

Standarder

Standarder fra International Organization for Standardization (ISO) og udgivelser fra Dansk Standard (DS) søges på deres respektive hjemmesider for at finde den nyeste version:

·         ISO: https://www.iso.org/search/x/

·         DS: https://webshop.ds.dk/

De officielle titler fra ISO og DS er anført i kursiv.

 

 

AC - Administrative Components

http://biblstandard.dk/ac/

Anvendes af DKABM, dvs. er integreret i DKABM XML schema.

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

 

Alfabetiseringsregler for danske biblioteker og bibliografier           

http://www.kat-format.dk/alfaregler.html

Sortering - fysisk materiale

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk

 

Danbib-tegnsæt

https://danbib.dk/danbib-tegnsaet

Sammenhæng med danMARC2-tegnsæt 

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

 

danMARC2

http://www.kat-format.dk/danMARC2/

Bibliografisk indholdsformat: Edb-format til inddatering og udveksling af bibliografiske data i maskinlæsbar form. Indeholder som bilag H Hjælpepostformat.

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk

 

danMARC3

http://www.kat-format.dk/danMARC3/default.html

Edb-format til inddatering og udveksling af bibliografiske data i maskinlæsbar form. 3. udgave tilpasset RDA, Ressource Description and Access.

Bemærk: udkast – må ikke bruges.

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk

Anvendes også: RDA Dokumentation

 

DKABM

http://biblstandard.dk/abm/

Oprindelig fælles præsentationsformat for arkiver, biblioteker og museer baseret på Dublin Core. Nu indholdsformat for kilder i databrønden og basis for præsentation i FBS og i DDB-CMS.  AC - Administrative Components indgår i DKABM.

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

 

ISO 2709

DS/ISO 2709

Information og dokumentation - Format til informationsudveksling

ISO 2709

Information and documentation — Format for information exchange

Transportformat til bibliografiske poster

Ansvar: ISO/Dansk Standard

 

ISO 15836-1 og ISO 15836-2 (Dublin Core)

ISO 15836-1: Information and documentation — The Dublin Core metadata element set — Part 1: Core elements

DS/ISO 15836-1:Information og dokumentation – Dublin Core-metadataelementsættet – Del 1: Kerneelementer

ISO 15836-2: Information and documentation — The Dublin Core metadata element set — Part 2: DCMI Properties and classes

DS/ISO 15836-2:Information og dokumentation – Dublin Core-metadataelementsættet – Del 2: DCMI, metadataegenskaber og -klasser

Dublin Core metadata element set – generelt indholdsformat. Formel standardisering af DCMI Metadata Terms - https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/

Ansvar: ISO/Dansk Standard

 

ISO 25577

DS/ISO 25577:Information og dokumentation – MarcXchange

ISO 25577:Information and documentationMarcXchange

MarcXchange - XML-transportformat til bibliografiske poster

Ansvar: ISO/Dansk Standard

 

ISO 23950 (Z39.50)

DS/ISO 23950 Information og dokumentation. Informationssøgning (Z39.50).

ISO 23950 Information and documentation — Information retrieval (Z39.50) — Application service definition and protocol specification

Protokol for søgning, bestilling m.m. Yderligere dokumentation på Maintenace Agency https://www.loc.gov/z3950/agency/ . Bemærk at sitet ikke vedligeholdes, men dokumentation for f.eks. Bib-1 Attribute Set https://www.loc.gov/z3950/agency/defns/bib1.html  ses her.

Ansvar: ISO/Dansk Standard

Anvendes også: Søgning.

 

ISO 10646

ISO/IEC 10646 Information technology — Universal Coded Character Set (UCS)

DS/ISO/IEC 10646 Informationsteknologi – Universelt tegnsæt (UCS)

Unicode tegnsæt

Ansvar: ISO/Dansk Standard

Anvendes også: Bestil og Søgning.

 

Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker

http://www.kat-format.dk/kat_regl/default.html

Løbende opdatering ophørt pr. 31. december 2017.

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk

 

 

Linjeformat (bilag F til danMARC2)

http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.aa.htm#pgfId=1732820

Indpakningsformat til udlevering og modtagelse af danMARC2-poster

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk

 

Linjeformat (download fra DanBib)

https://danbib.dk/linjeformat

Indpakningsformat til udlevering og modtagelse af danMARC2-poster

Ansvar: DBC

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

 

OAI-PMH. Open Archives Initiative. Protocol for Metadata Harvesting

https://www.openarchives.org/pmh/

OAI-standarden for høstning af bibliografiske poster

Ansvar: OAI - Open Archives Initiative

Anvendes også: Søgning

 

Praksisregler for søgeveje

http://www.kat-format.dk/Praksisregler_for_soegeveje.pdf 

Søgekoder og tekstudlægning af koder for danMARC2

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk

Anvendes også: Søgning

 

Søgeveje til hjælpepostformatet

Ordregistre (enkeltordskoder): https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Biblioteker/BIR/Publikationer/Enkeltordskoder_generelt.pdf

Fraseregistre (langordskoder): https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Biblioteker/BIR/Publikationer/soegeveje_fraser_-_alfabetisk_orden.pdf

Oversigt over søgekoder: https://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/bibliotek/Standarder/Katalogisering_og_metadata/Soegeveje_til_dM2_hjaelpepostformat.pdf

Selve hjælpepostformatet ses som bilag H til danMARC2: http://www.kat-format.dk/danMARC2/bilag_h/index.htm .

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk

 

Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger

http://www.kat-format.dk/ordnregistre.pdf

Sortering i online bibliotekssystemer

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk

Anvendes også: Søgning

 

 

 

Profiler/Guidelines

 

Brøndindekser

https://danbib.dk/brondindekser

Dokumentation af hvilke indekser der findes i databrønden (som bibliotek.dk og netpunkt.dk bygger på) – herunder databrøndens profilering af Praksisregler for søgeveje og DKABM.

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

Anvendes også: Søgning

 

Guidelines for exchange of danMARC2 records in MarcXchange (danZIG-specification 11)

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/bibliotek/Standarder/Katalogisering_og_metadata/Guidelines_for_exchange_of_danMARC2_records_in_MarcXchange.pdf

Udveksling af danMARC2 poster efter ISO 25577 samt mapning ISO 2709 og ISO 25577

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk

 

Mapning danMARC2 til DKABM

https://danbib.dk/sites/default/files/inline-files/Mapningsoversigt%20dm2-Dkabm%202011_v20210106.pdf

Konvertering fra danMARC2 til DKABM. Opdateret af DBC i forhold til mapningstabel 2016 i DKABM, se:http://biblstandard.dk/abm/

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

 

Zgateway – tekniske parametre til driftsversion

https://danbib.dk/zgateway-tekniske-parametre-driftsversion

Profilering af Z39.50 som anvendt til søgning i databaser under den fælles danske biblioteksinfrastruktur. Kan ses som en underprofil til Danzig profile specification 2007 med to DAN-1 koder flyttet til BIB-1 udvidet (14 à 5014 og 17 til 5017). Brug af Zgateway kræver, at man har en Danbib-licens. Zgateway er også en service – se ovenfor under API/Services.

Ansvar: DBC

Anvendes også: Søgning

 

 

 

Vejledninger m.v.

 

Konvertering fra danMARC2 til MARC21

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Biblioteker/BIR/Publikationer/Konvertering_fra_danMARC2_til_MARC21.pdf

Konverteringsbeskrivelse, som vedligeholdes løbende – opdateres ca. hvert halve år.

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk

 

Konvertering fra MARC21 til danMARC2

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Biblioteker/BIR/Publikationer/Konvertering_fra_MARC21_til_danMARC2.pdf

Konverteringsbeskrivelse, som vedligeholdes løbende – opdateres ca. hvert halve år.

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk

 

Transfil-format til udveksling af data med DanBib  

https://danbib.dk/sites/default/files/docs/transfil-formatet.pdf

Format, der beskriver indholdet af den trans(aktions)fil, der sendes sammen med en fil med poster til DBCs posthus. Formatet er skræddersyet til dataudveksling mellem de danske biblioteker og DBC.

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

Anvendes også: Materialehåndtering

 

 

Andre ressourcer

 

RDA dokumentation

Dokumenter til forberedelse af implementering af RDA i Danmark

https://biblstandard.dk/RDA-dokumentation

Ansvar: Det Kgl. Bibliotek – Kontakt biblstandard@kb.dk