ABM standard arbejdsgruppen

nedsat i 2003 af de daværende Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

 

Siden November 2018: Hosted by Royal Danish Library / Det Kgl. Bibliotek

 

Specifikationer for fælles præsentation af data fra

arkiver, biblioteker og museer på internettet

 

Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer på internettet

http://biblstandard.dk/abm/doc/ABM_indledning_2011.pdf

Introduktion til specifikationssættet.

 

Fælles ABM indholds- og transportformat

Version 2009:

http://biblstandard.dk/abm/doc/ABMindholdsogtransportformat.pdf

Version 2011:

http://biblstandard.dk/abm/doc/ABMindholdsogtransportformat_2011.pdf

Version 2016:

http://biblstandard.dk/abm/doc/ABMindholdsogtransportformat_2016.pdf

Specifikationen beskriver de mulige elementer i det fælles ABM-udvekslingsformat. Det er bygget op ved at tage dels internationale og anerkendte skemaer og dels schemas, der er konstrueret til danske forhold. Det hele er inkluderet i et fælles XML schema.

 

Profil for udveksling af ABM-data

http://biblstandard.dk/abm/doc/Profil_for_udveksling_af_ABM_data.pdf

Dette dokument knytter sig til Fælles ABM indholds- og transportformat og beskriver den praktiske anvendelse af XML schemaet i det fælles format ved udveksling af data fra baser for arkiver, biblioteker og museer til fælles præsentation.

 

Transport af ABM data

http://biblstandard.dk/abm/doc/Transport_af_ABM_data.pdf

Her bliver specificeret hvordan ABM data kan indpakkes når de skal transporteres som filer eller indlejres i allerede eksisterende formater, såsom høstning med Open Archive Initiative (OAI) samt som svar på søgning med Search and Retrieval via URL (SRU).

 

Mapning ARKIBAS 4 til DKABM

http://biblstandard.dk/abm/doc/Arkibas4_til_dkabm.pdf

Tabel med mapning fra lokalarkivernes ARKIBAS 4 til DKABM.

 

Mapning Daisy til DKABM

http://biblstandard.dk/abm/doc/Daisy_til_dkabm.pdf

Tabel med mapning fra Statens Arkivers Daisy til DKABM.

 

Mapning danMARC2 til DKABM

http://biblstandard.dk/abm/doc/danMARC2_til_DKABM.pdf

Tabel med mapning fra bibliotekernes danMARC2 til DKABM.

 

Mapning Regin til DKABM

http://biblstandard.dk/abm/doc/Regin_til_dkabm.pdf

Tabel med mapning fra museernes Regin til DKABM.

 

 

XML schemaer 2009

Oversigt over sammenhæng mellem XML schemaer

http://biblstandard.dk/abm/doc/DKABM2009_schema_locations.pdf

Se nærmere beskrivelser i Fælles ABM indholds- og transportformat.

 

dkabm.xsd

http://biblstandard.dk/abm/schemas/dkabm_2009-08-20.xsd

dkabm_types.xsd

http://biblstandard.dk/abm/schemas/dkabm_types_2009-08-20.xsd

dc.xsd

http://purl.org/dc/elements/1.1/dc.xsd - aktuel schema location: http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2003/04/02/dc.xsd

ac.xsd

http://biblstandard.dk/ac/schemas/ac_2008-11-19.xsd

dkdcplus.xsd

http://biblstandard.dk/abm/schemas/dkdcplus_2009-08-20.xsd

dcterms_ext.xsd

http://biblstandard.dk/abm/schemas/dcterms_ext_2008-11-19.xsd

dcterms.xsd

http://purl.org/dc/terms/dcterms.xsd - aktuel schema location: http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2003/04/02/dcterms.xsd

dcmitype.xsd

http://purl.org/dc/dcmitype/dcmitype.xsd - aktuel schema location: http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2003/04/02/dcmitype.xsd

 

 

XML schemaer 2011 (med enkelt opdatering i 2016)

Oversigt over sammenhæng mellem XML schemaer

http://biblstandard.dk/abm/doc/schema_locations_20160211.pdf

Se nærmere beskrivelser i Fælles ABM indholds- og transportformat.

 

dkabm.xsd

http://biblstandard.dk/abm/schemas/dkabm_2011-09-01.xsd

dkabm_types.xsd

http://biblstandard.dk/abm/schemas/dkabm_types_2011-09-01.xsd

dc.xsd

http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/dc.xsd

ac.xsd

http://biblstandard.dk/ac/schemas/ac_2011-09-01.xsd

dkdcplus.xsd

Version 2011:

http://biblstandard.dk/abm/schemas/dkdcplus_2011-09-01.xsd

Version 2016:

http://biblstandard.dk/abm/schemas/dkdcplus_2016_01.xml

dcterms_ext.xsd

http://biblstandard.dk/abm/schemas/dcterms_ext_2011-09-01.xsd

dcterms.xsd

http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/dcterms.xsd

dcmitype.xsd

http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/dcmitype.xsd

 

 

 

Andre ressourcer

 

Her ses links til specifikationer, XML schemaer og andre værktøjer, som supplerer specikationssættet.

 

Biblioteksprofil for databrønd

http://osswiki.dbc.dk/bin/view/Databroend/OpenSearchDKABM2011

 

Notat om genbrug af DKABM i forbindelse med Europeana

http://biblstandard.dk/abm/doc/Europeana_og_metadata_nov_2008.pdf

 

Præsentation af DKABM til EDLnet, som forberedte Europana

Common presentation of data from archives, libraries and museums Denmark

http://biblstandard.dk/abm/doc/Common_presentation_of_data_from_archives_libraries_and_museums_Denmark.pdf

 

Konvertering fra danMARC2 til DKABM (2009)

Konverteringsprogrammer i form af XSLT stylesheets, som konverterer bibliografiske poster i indholdsformat danMARC2 og rammeformat MarcXchange til DKABM formatet.

http://biblstandard.dk/kat/tools/konv_danmarc2_to_dkabm.htm

Denne beskrivelse knytter sig til 2009 versionen. Der er for nærværende ikke en tilsvarende mulighed for 2011. Evt. interesserede bedes kontakte Leif Andresen, email lea@kulturstyrelsen.dk 

 

Konvertering fra danMARC2 til DKABM (2011)

Mapningsoversigt dM2 -> DKABM 2011

http://www.danbib.dk/docs/bibdk/Mapningsoversigt%20dm2-Dkabm%202011.pdf

Udarbejdet af DBC til brug for Biblioteksprofil for databrønd (se ovenfor)

 

 

Opdateringer

 

Specifikationssættet og de udviklede XML schemaer vil løbende blive opdateret.

Sidste opdatering er januar 2016.

 

18. juli 2012 tilføjet Konvertering fra danMARC2 til DKABM (2011) under Andre ressourcer og ajourført email.

 

19. januar 2016 tilføjet Fælles ABM indholds- og transportformat - version 2016 under overskriften Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer på intranettet, og dkdcplus.xsd version 2016-01 under overskriften XML schemaer 2011 (med enkelt opdatering i 2016)