Brugerhåndtering

biblstandard.dk

Biblioteksstandarder i Danmark

 

Biblioteksstandardisering: services, standarder, profiler og vejledninger vedrørende brugerhåndtering

 

Hostet af  Det Kgl. Bibliotek

Identifier: https://biblstandard.dk/Brugerhaandtering/

Sidste opdatering: 19.09.2021

 

 

API/Services

 

CULR

Core User Library Registry

Teknisk information: https://dbcdk.github.io/Culrservice  

Opsamling af bruger-ID’er og tildeling af generelt bruger-ID

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

 

Lånertjek/Borchk

Teknisk information: https://dbcdk.github.io/BorChk  

Bruges til at tjekke, om en bruger er indmeldt på et givent bibliotek, og om biblioteket er beliggende i brugerens hjemkommune

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

 

Open Agency

Teknisk information: https://dbcdk.github.io/OpenAgency  

Opslag af konfiguration og administrative data

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

Anvendes også: Beholdning, Bestil og Søgning

 

Open User Status

Teknisk information: (på vej)

Opslag af brugers lån, reserveringer etc. - henter udlån og bestillinger fra en brugers forskellige biblioteker.

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

 

Den åbne platform / Open Platform

Teknisk information: https://openplatform.dbc.dk/v3/  

Konsolideret API til søgning, bestilling, lånerstatus, CMS-indhold m.m.

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Support: DBC Kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/

Anvendes også: Beholdning, Bestil og Søgning

 

 

 

Standarder

Standarder fra International Organization for Standardization (ISO) og udgivelser fra Dansk Standard (DS) søges på deres respektive hjemmesider for at finde den nyeste version:

·       ISO: https://www.iso.org/search/x/

·       DS: https://webshop.ds.dk/

De officielle titler fra ISO og DS er anført i kursiv.

 

NCIP

ANSI/NISO Z39.83-1-2012 NISO Circulation Interchange Part 1: Protocol (NCIP)

http://www.niso.org/publications/z3983-2012-ncip-pt1

 og

ANSI/NISO Z39.83-2-2012 NISO Circulation Interchange Protocol (NCIP) Part 2: Implementation Profile 1

http://www.niso.org/publications/z3983-2012-ncip-pt2  

Protokol for udlånshåndtering (inkl. lånertjek)

Ansvar: NISO - National Information Standards Organization (USA)

Anvendes også: Brugerhåndtering, Materialehåndtering og RFID.

 

 

Profiler/Guidelines

 

NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between Danish libraries and other agencies (danZIG-specification 03)

http://biblstandard.dk/danzig/spec/03/NCIP_Implementation_Guidelines_Agencies.pdf

Generel ramme for efterfølgende NCIP specifikationer

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Anvendes også: Bestil

 

NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between bibliotek.dk and local library systems (danZIG-specification 04)

http://biblstandard.dk/danzig/spec/04/NCIP_Implementation_Guidelines_Bibliotekdk_Local.pdf

Specificerer lånertjek og bestil fra bibliotek.dk til lokalsystem

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Anvendes også: Bestil

 

Updates of NCIP Implementation Guidelines

http://biblstandard.dk/ncip/ncip_update.htm

Opdateringer af ovenstående to NCIP Implementation Guidelines

Ansvar: KOMBIT

Anvendes også: Brugerhåndtering

 

 

 

Vejledninger m.v.

 

 

Eksempler på NCIP XML dokumenter

http://biblstandard.dk/ncip/examples/

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Anvendes også: Bestil

 

NCIP XML schemes

http://biblstandard.dk/ncip/schemes/

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

Anvendes også: Bestil