Generelt

biblstandard.dk

Biblioteksstandarder i Danmark

 

Biblioteksstandardisering: generelle henvisninger

 

Hostet af Det Kgl. Bibliotek

Identifier: https://biblstandard.dk/Generelt/

Sidste opdatering: 27.09.2021

 

 

Forkortelsesliste

 

 

Specifikationer vedr. teknisk interoperabilitet for danske biblioteker

 

 

KOMBITs side om specifikationer vedr. teknisk interoperabilitet (følger senere)

 

 

Andre oversigter over biblioteksstandarder

 

DanBib: Standarder - hvilke bruger DBC?

https://danbib.dk/standarder

              

Metadata: Standarder - hvilke bruger DBC?

https://metadata.dk/standard  

 

Biblioteksstandardisering – Slots- og Kulturstyrelsen

https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/biblioteksstandardisering/