Indkøb

biblstandard.dk

Biblioteksstandarder i Danmark

 

Biblioteksstandardisering: services, standarder, profiler og vejledninger vedrørende indkøb

 

Hostet af  Det Kgl. Bibliotek

Identifier: https://biblstandard.dk/Indkoeb

Sidste opdatering: 17.01.2022

 

 

API/Services

---

 

Standarder

Standarder fra International Organization for Standardization (ISO) og udgivelser fra Dansk Standard (DS) søges på deres respektive hjemmesider for at finde den nyeste version:

·       ISO: https://www.iso.org/search/x/

·       DS: https://webshop.ds.dk/

De officielle titler fra ISO og DS er anført i kursiv.

 

 

EditX

https://www.editeur.org/88/EDItX-Overview/  - det biblioteksrelevante: https://www.editeur.org/51/Library-Book-Supply  

Materialeindkøb og opfølgende transaktioner

Ansvar: EDItEUR (internationalt standardiseringsforum for bogsektoren)

 

 

 

Profiler/Guidelines

 

Guidelines for use of EDItX documents in Danish libraries, version 3.0

https://biblstandard.dk/Indkoeb/guidelines-for-use-of-editxdocuments-in-danish-libraries-version-30.pdf

Materialeindkøb og opfølgende transaktioner – dansk profil

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

 

Specifikation af kopi af e-faktura til bibliotekssystem - OIOUBL

http://biblstandard.dk/acq/doc/kopioioubl.htm

Sikrer at bibliotekssystemet skal kunne genkende ordrenummer og ordrelinjer fra EDItX ordren

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

 

 

 

Vejledninger m.v.

 

Specifikation af prisforespørgsel

http://biblstandard.dk/acq/doc/prisforesp.htm

Opslag fra bibliotek til leverandører af aktuel pris på materiale

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk

 

Eksempler på EDItX XML dokumenter

http://biblstandard.dk/editx/examples/

Eksempler på ship notice og ordrer (XML-filer)

Ansvar: KOMBIT – e-mail: bibsys@kombit.dk