Specifikation af kopi af e-faktura til bibliotekssystem - OIOUBL

Identifier:  http://biblstandard.dk/acq/doc/kopioioubl.htm  

Publiceret: 10. januar 2011

Sidst opdateret: 10. januar 2011

Udgivet af Styrelsen for Bibliotek og Medier

 

 

 

Indledning

 

Baggrunden er at det er uhensigtsmæssigt at bibliotekerne foretager manuel kontrol af e-fakturaer og derved udfører sammen funktion dobbelt. Nærværende specifikation anviser hvordan dette i stedet kan håndteres semi-automatisk for OIOUBL fakturaer som dækker mere end én ordrelinje fra én ordre og ved at kopi af OIOUBL faktura tilgår bibliotekssystem.

 

Denne specifikation er til afprøvning og kommentar med frist 10. marts 2011. Umiddelbart efter denne frist vil de evt. opdateringerne ske i dette dokument.

 

Specifikationen vil senere blive publiceret som danZIG-specifikation eller som del af en sådan.

 

 

Funktioner

 

Formålet er at et lokalt bibliotekssystem kan modtage en OIOUBL faktura og ud fra denne kunne levere en rapport om de fakturerede materialer er modtaget. Udformningen af denne funktion ligger uden for denne specifikation.

 

Kravet til OIOUBL fakturaen og dermed kopien, er at bibliotekssystemet skal kunne genkende ordrenummer og ordrelinjer fra EDItX ordren (og priser for samme) for at kunne lave en eksakt match.

 

Den evt. anvendelse af elektronisk følgeseddel i det lokale bibliotekssystem ligger uden for denne specifikation.

 

 

Formater

 

For at kunne opfylde dette er der nogle krav til EDItX ordre, EDItX følgeseddel og OIOUBL faktura.

 

EDItX Library Order

BuyersOrderReference skal være udfyldt med ordrenummer.

BuyersOrderLineReference skal være udfyldt med linjenummer.

 

EDItX Library Ship Notice

Under LibraryShipNotice.ItemDetail skal ReferenceCoded være udfyldt med BuyersOrderReference og BuyersOrderLineReference jævnfør EDItX Library Order.

 

OIOUBL e-faktura

I OIOUBL fakturaen skal der angives en Invoice.OrderReference.ID hvor ID sættes til teksten ”Linjespecificeret”

Klassen OrderReference i klassen Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference tages i brug.

 

ID i OrderReference skal være udfyldt med ordrenummer.

LineID i OrderLineReference skal være udfyldt med linjenummer.

 

Eksempel:

 

Header:

<cac:OrderReference>

                      <cbc:ID>Linjespecificeret</cbc:ID>

</cac:OrderReference>

 

Linje:

<cac:OrderLineReference>

                   <cbc:LineID>7</cbc:LineID>

                   <cac:OrderReference>

                         <cbc:ID>9284758</cbc:ID>

                         <cbc:IssueDate>2011-01-07</cbc:IssueDate>

                  </cac:OrderReference>

</cac:OrderLineReference>

 

I dette eksempel har fakturalinjen således en reference til ordrelinje nr. 7 på ordre nr.  9284758.

 

 

Transport

 

Der er defineres en særlig web service til transport af kopi af XML faktura.

 

WSDL for web service: http://biblstandard.dk/acq/serviceman/transoioubl.wsdl

 

Det vil være muligt at udveksle OIOUBL faktura som attachment til en email. I så fald skal leverandør og bibliotek aftale en dedikeret email adresse til modtagelsen.

 

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem ovenstående beskrivelse og WSDL’en, er det WSDL som er den autoritative kilde.

 

 

Support

 

Systemleverandører og materialeleverandører bedes oplyse i hvilket omfang at nærværende specifikation understøttes. Dette skal ske til nedenstående kontakt og vil blive offentliggjort på http://biblstandard.dk/acq/support_kopioioubl.htm, hvor en template til afgivelse af oplysninger kan ses.

 

 

Bemærkninger

 

Det vil være muligt senere at udbygge Kopi af e-faktura til bibliotekssystem således at det er økonomisystemet, som fremsender OIOUBL som en forespørgsel til bibliotekssystem.

 

Nærværende specifikation har alene betydning for bibliotekssystem og materialeleverandørens system. Det har ingen betydning for økonomisystemet, at der i OIOUBL fakturaen anvendes klasser, som har status ”Aftales”. Det indebærer naturligvis at økonomisystemet ikke nødvendigvis kan bruge denne information om de enkelte ordrelinjer, men det er uden betydning, da økonomisystemet med samlefakturaer netop alene behandler det samlede fakturabeløb. Det er overladt til bibliotekssystemet at håndtere de enkelte ordrelinjer.

 

 

Referencer

 

Online OIOUBL Dokumentation

http://www.oioubl.info/

 

Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder (Nr. 354 af 26. marts 2010)

https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=128888

 

Web Services Description Language (WSDL) 1.1

http://www.w3.org/TR/wsdl

 

W3C’s introduction til WSDL

http://www.w3schools.com/wsdl/wsdl_intro.asp

 

Wikipedia om WSDL

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Description_Language

 

 

 

Kontakt

 

Leif Andresen

 

Chefkonsulent

Digital Infrastruktur

Styrelsen for Bibliotek og Medier

 

Chief Adviser

Digital Infrastructure

Danish Agency for Libraries and Media

 

Email: LEA@bibliotekogmedier.dk

H.C. Andersens Boulevard 2

1553 Copenhagen V

Telefon direkte: 3373 3354

Telefon: 3373 3373

Telefax: 3373 3372