Dagsorden danZIG-møde 25. februar 2008

Tid: Mandag den 25. februar 2008 kl. 10 - 15
Sted: Fujitsu, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

1. Godkendelse af dagsorden

2. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

a) European Digital Library. Konference Frankfurt a.M. 31/1-1/2/2008

b) Afstemning ISO DIS 20775 - Schema for holdings information

c) SRU standardisering: OASIS Web Services TC Strategy (mail til medlemmer 20-12-2008).

Se Bilag A danZIG-45 Meddelelser nedenfor.
3. Opsamling på 44. danZIG-møde

Der henvises til referat: http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig44-ref.htm

4. danZIG NCIP arbejdsgruppe

Efter møde i gruppen 18/2/2008 er der 20. februar 2008 udsendes et udkast til specifikation.

Se Bilag E danZIG-45 NCIP Guidelines proposal nedenfor.

Det foreslås, at danZIG NCIP arbejdsgruppen arbejder videre med udkastet på grundlag af kommentarer på mødet - samt at, når arbejdsgruppen er færdig, at udkastet til guidelines sendes til en måneds offentlig høring uden behandling i danZIG.

5. danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppe

6. danZIG MarcXchange arbejdsgruppe

7. danZIG ILL arbejdsgruppe

Se bilag Bilag C danZIG-45 ILL og tomt indhold nedenfor

8.  Kommende initiativer - foreløbige drøftelser

På en række områder er nye initiativer under opsejling.
 a) National opsamling af brugerskabte data
 b) NemSMS
 c) Opsamling af hitlister over udlån
 d) Personlig deponering af udlånshistorik ét sted

Se Bilag B danZIG-45 Kommende initiativer nedenfor

9. Aktuelle initiativer
a) KPI Index - Se Bilag D danZIG-45 KPI Index nedenfor

b) Eksport af bibliotek.dk værkvisning

c) Værktøj til konvertering fra danMARC2 til dkabm

10. Næste møde

11. Evt.

Dokumenter:

Bilag A danZIG-45 Meddelelser http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig45-bilagA.pdf

Bilag B danZIG-45 Kommende initiativer http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig45-bilagB.pdf

Bilag C danZIG-45 ILL og tomt indhold http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig45-bilagC.pdf

Bilag D danZIG-45 KPI Index http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig45-bilagD.pdf

Bilag E danZIG-45 NCIP Guidelines proposal http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig45-bilagE.pdf