Dagsorden for 51. danZIG-møde

Identifier: http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig51-dagsorden.htm

Sidst opdateret 23. oktober 2012/LEA

 

Til danZIG

 

Forslag til dagsorden 51. møde i danZIG den 25. oktober 2012 (heldagsmøde 10.00 – 15.00)

 

Sted: Axiell Danmark, Stamholmen 157, 2650 Hvidovre

 

 

1. Indledning og godkendelse af dagsorden

 

2. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

2.1. Oversigt over specifikationer siden sidste møde

2.2. Orientering om bibliotek.dk migration

   Der bliver indbudt til et orienteringsmøde for systembibliotekarer og IT-folk fra bibliotekerne samt systemleverandører i januar 2013.

2.3 Karenstid for musik ophæves med udgangen af 2012.

   Se: http://kum.dk/nyheder-og-presse/kulturnyt/2012/oktober/musikken-kommer-nu-hurtigere-ud-til-biblioteksbrugerne/

2.4 Omlægning af styrelsens hjemmeside til http://www.kulturstyrelsen.dk/

2.5 2012 udgave af Biblioteksstandarder i Danmark

Se: http://biblstandard.dk/Biblioteksstandarder_i_Danmark_2012_arbejdskopi.pdf

Bemærk at dette er et levende dokument.

2.6 ”Følg min bestilling” udsat indtil videre.

 

3. Opsamling på 50. danZIG-møde

Se: http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-ref.htm

 

4. Status Z39.50 migrering

4.1 Søgning

  Orientering om indledende arbejde med use cases.

4.2 ILL

Orientering om forslag til ISO standard Information and documentationInterlibrary Loan Transactions

Bilag E: DRAFT Conceptual Model for a new standard for ILL transactions http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig51-bilagE.pdf

Bilag F: DRAFT ISO Standard:  ILL transactions http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig51-bilagF.pdf

Bilag G: DRAFT Conceptual Model for a new standard for ILL transactions http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig51-bilagG.pdf

Bilag H: DRAFT ISO Standard:  ILL transactions http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig51-bilagH.pdf

Der er p.t. en redaktionsproces i gang med henblik på at indsende et NWIP til ISO inedn udgangen af oktober 2012.

 

5. Ordning af registre samt afskaffelsen af alfabetiseringstegn og gammel dansk å

På BIR mødet var der en diskussion om specifikt håndtering af sortering (jf. bilag D), hvorfor at det blev besluttet at bede danZIG drøfte sagen og derefter behandles sagen igen af den nedsatte BIR-arbejdsgruppe, som skal komme med en indstilling til næste BIR-møde.

Bilag B: Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger (udkast) http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig51-bilagB.pdf

Bilag C: Mulige konsekvenser for sortering på hylderne af ændring af datagrundlag http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig51-bilagC.pdf

Bilag D: Høring i danZIG af: Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig51-bilagD.pdf

 

5.1 Afskaffelsen af alfabetiseringstegn og gammeldags å

Generel orientering: DBC har gennemgået forskellige scenarier for DBC's implementering af BIR’s beslutning om at afskaffe alfabetiseringstegn og gammel dansk å (@å). Den foreløbige konklusion er, at tage udgangspunkt i det mest omfattende scenarium, dvs. både indføre ny katalogiseringspraksis og rette bagud i Basis, ud fra den betragtning, at det vil være det mest rationelle på lang sigt. Med dette som udgangspunkt er iværksat et analyseprojekt, med følgende formål.

Analyseprojektet forventes at være afsluttet inden årets udgang, men vil være afhængig af.

5.2 Sortering og søgning

Diskussion af bilag D og Tommy’s oplæg

5.3. Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger

Diskussion af udlægning (øvrige afsnit)

5.4 Sortering på hylderne

Diskussion af bilag C

 

6. Udbud af bibliotekssystem

Per orienterer om KOMBIT udbud af bibliotekssystem for folke- og skolebiblioteker

Henvisninger: http://bibudbud.dk/ og http://www.kombit.dk/bibliotek

 

7. Sammenhængende adgang til digitalt materiale og andre bibliotekstjenester

Se ny udgave af notat på:

http://www.kulturstyrelsen.dk/bibliotek-og-medier/import/biblioteksomraadet/fokusomraader/informationsforsyning/standarder/frib/

Orientering.

7.1 Generel orientering

7.2 CULR Service. Kort orientering om forløbet siden sidste danZIG-møde

Bilag A: Versionering af CULR wsdl v1.1 - http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig51-bilagA.pdf

7.3 Orientering om aktuel implementering på DBC

 

8. Intelligent Materiale Styring

Lyngsoe Library Systems er inviteret til at præsentere Intelligent Materiale Styring interface specifikation.

Gæst: Claus Broch Christensen, Lyngsoe Systems A/S

 

9. Personlisering/Historiske lån

Presentation ved Flemming.

 

10. RFID

10.1 SIP 3.0

Se info via: http://www.mickfortune.com/Wordpress/?p=692

10.2. BIC’s alternative til SIP 3.0

Se nærmere: http://www.bic.org.uk/e4libraries/16/INTEROPERABILITY-STANDARDS/: Data Communication Framework for Library Systems og SIP and the BIC Library Communications Framework

 

11. danZIG classic

Z39.50 og SRU status

 

12. Andre spørgsmål

13.1 Næste møde

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Leif Andresen