EDItX

Teknisk dokumentation om EDItX

Technical documentation about EDItX

 

Hosted by Royal Danish Library / Det Kgl. Bibliotek

Identifier:  http://biblstandard.dk/editx/

Last update: 5. december 2022

 

 

Publikation

Publication

 

Guidelines for use of EDItX documents in Danish libraries

http://biblstandard.dk/danzig/spec/02/guidelines_for_use_of_editx_documents_in_Denmark.pdf

Erstattet af nedenstående.

 

Guidelines for use of EDItX documents in Danish libraries, version 2.0 (danZIG-specification 10)

http://biblstandard.dk/danzig/spec/10/Guidelines_for_use_of_EDItX_documents_in_Denmark_V2_0.pdf

·         OBS: Er erstattet af version 3.0 – se: http://biblstandard.dk/Indkoeb/

 

(Further information at: http://biblstandard.dk/acq/)

 

Ressourcer

Resources

 

Eksempler på EDItX XML dokumenter

Examples of NCIP XML documents

http://biblstandard.dk/editx/examples/