Dagsorden for 47. danZIG-møde 
 Tid: 27. august 2009.  kl. 10.30 - 15.30 
 Sted: DBC, Tempovej 7-11, Ballerup

1. Indledning og godkendelse af dagsorden
Medlemmer af danZIG NCIP arbejdsgruppe indbudt til at deltage med særlig henblik på punkt 4.
 2. Meddelelser og konferencerapporter m.v.
a. Opdateret udgave af Praksisregler for søgeveje
http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/praksisregler_soegeveje/index.htm
b. Ældre referater kan nu ses på:
danZIG møde dokumenter. Arkiv for referater, dagsordener og bilag til danZIG-møder
http://biblstandard.dk/danzig/doc/
c.Konvertering fra MARC21 til danMARC2. Konverteringsbeskrivelse udgivet af Styrelsen for Bibliotek og Medier
http://biblstandard.dk/kat/konv_marc21_to_danmarc2.htm Sidste opdatering: 27. april 2008
d. Konvertering fra danMARC2 til MARC21. Konverteringsbeskrivelse udgivet af Styrelsen for Bibliotek og Medier
http://biblstandard.dk/kat/konv_danmarc2_to_marc21.htm Sidste opdatering: 15. april 2009
 3. Opsamling på 46. danZIG-møde
Der henvises til referat:  Møde i danZIG den 13. november 2008. Referat af det 46. møde
http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig46-ref.htm
 4. danZIG NCIP arbejdsgruppe
a. Omlæg til danZIG møde 27-8-2008 om Åbne biblioteker – også på afstand med forslag til nye NCIP Guidelines.
Email med udsendt 12-08-2009 med:
 Åbne biblioteker – også på afstand
 NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between general user interfaces and local library systems
 NCIP Implementation Guidelines: Cooperative libraries
b. Mapning mellem danMARC2 og NCIP Bibliographic Description: Rikke udsendt oplæg 27-7-2009 som blev kommenteret af Erik, Niels og Flemming. Det er aftalt at Rikke sender nyt udkast inden danZIG-mødet.
 5. danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppe
Der henvises til email udsendt 18-08-2009.
a. Guidelines for use of EDItX documents in Danish libraries - 2. bølge
b. danZIG-specifikation for udveksling mellem materialevalgssystem og lokalt bibliotekssystem
c. Håndtering af fakturering
 6. Z39.50 specifikationer
a. DAN-1 er opdateret med attribut 51 (jf. 2a)
DAN-1 Attribute set
http://biblstandard.dk/danzig/dan-1.htm
b. danZIG Profile Specification 2007. Updates
Opdatering til danZIG Profile Specification 2007
http://www.bs.dk/publikationer/andre/danzig/01/index.htm
Status: udkast til drøftelse danZIG-møde 27. august 2009. 
 7. Status øvrige danZIG aktiviteter
a. ILL arbejdsgruppe. Status for kommende mulig international udvikling: Request Transfer Message og Notification Message.
b. Status for ISO 20775 - Schema for holdings information. Udkast til danske guidelines ikke lavet endnu.
c. MarcXchange arbejdsgruppe: Status for ISO 27755 MarcXchange: publiceret 2008-11-25. Status for danske guidelines. 
 8. SRU
a. The bib Context Set for CQL og CQL Profile for Bibliographic Searching.
Email 28-7-2009 videresendt fra Ray Denenberg med links:
http://www.loc.gov/standards/sru/resources/bib-context-set.html
http://www.loc.gov/standards/sru/resources/cql-bibliographic-profile.html
b. SRU/CQL Standardization in OASIS
http://www.loc.gov/standards/sru/oasis.html
 9. Kommende mødeaktivitet
Møder i danZIG og arbejdsgrupper
10. Evt.