Mapping to danZIG Profile from Danish Praxis rules for Search Codes

Mapping til danZIG profilen fra Praksisregler for søgeveje

Identifier:  http://biblstandard.dk/danzig/mapping.htm

Last update: 18 March 2013

Status: approved by danZIG

 

 

Formål

Purpose

 

Formålet er at sikre en løbende ajourført mapping mellem Praksisregler for søgeveje og danZIG Profile Specification 2007.

 

The goal is to publish an ongoing mapping between Danish Praxis rules for Search Codes and danZIG Profile Specification 2007.

 

 

Publicering

Publication

 

As an spreadsheet file (format: excel – xls)

http://biblstandard.dk/danzig/mapning_praxis_rules_for_search.xls

 

 

Forklaringer

 

Use Attribute Name: Navn på use attribute i BIB-1 http://www.loc.gov/z3950/agency/defns/bib1.html og DAN-1 http://biblstandard.dk/danzig/dan-1.htm 

 

Set: BIB-1 eller DAN-1

 

Use Value: Værdi af use attribute for BIB-1 eller DAN-1

 

Single Word: Enkeltordskode i Praksisregler for søgeveje http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/praksisregler_soegeveje/html/entire_publication.htm

 

Phrase: Sætningskode i Praksisregler for søgeveje

 

Zsøg Profile: danZIG profil for søgning – markeret med ZSP

 

Zauth Profile: danZIG profil for autoritetsposter – markeret med ZAP

 

Change Date: Ændringsdato siden 2009 udgave af danZIG Profile Specification 2007, se: http://biblstandard.dk/danzig/specupdate.htm

 

SRU Context Set: Som defineret: http://www.loc.gov/standards/sru/resources/context-sets.html. Identifier for DAN-2 SRU Context Set: http://biblstandard.dk/danzig/dan-2.htm

 

SRU Index: Søgeindex indenfor det enkelte SRU Context Set. Se links under SRU Context Set.

 

Bath Profile: SRU søgeindex med i denne oversigt, som også er med i Bath Profile version 2.0 (for SRU): http://www.loc.gov/standards/sru/resources/bath-profile.html

 

 

Explanations

 

Use Attribute Name: Name of use attribute in BIB-1 http://www.loc.gov/z3950/agency/defns/bib1.html and DAN-1 http://biblstandard.dk/danzig/dan-1.htm 

 

Set: BIB-1 or DAN-1

 

Use Value: Value of use attribute for BIB-1 or DAN-1

 

Single Word: Single word code in Danish Praxis rules for Search Codes

http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/praksisregler_soegeveje/html/entire_publication.htm

 

Phrase: Phrase in Danish Praxis rules for Search Codes

 

Zsøg Profile: danZIG profil for search – marked with ZSP

 

Zauth Profile: danZIG profil for authority records – marked with ZAP

 

Change Date: Change date since 2009 edition of danZIG Profile Specification 2007, see: http://biblstandard.dk/danzig/specupdate.htm

 

SRU Context Set: As defined in: http://www.loc.gov/standards/sru/resources/context-sets.html. Identifier for DAN-2 SRU Context Set: http://biblstandard.dk/danzig/dan-2.htm

 

SRU Index: Seach index in each SRU Context Set. See links under SRU Context Set.

 

Bath Profile: SRU Seach index in this overview, which also is part of Bath Profile version 2.0 (for SRU): http://www.loc.gov/standards/sru/resources/bath-profile.html

 

 

 

 

Kontakt

Contact

 

Leif Andresen

 

Chefkonsulent

Kulturstyrelsen

 

Chief Adviser

Danish Agency for Culture

 

Email: lea@kulturstyrelsen.dk 

H.C. Andersens Boulevard 2

DK-1553 Copenhagen V

Phone direct: +45 3373 3354

Phone: +45 3373 3373

Telefax: +45 3373 3372