Endelig dagsorden for 44. danZIG-møde 

Tid: Tirsdag den 6. november 2007 kl. 10 - 15

Sted: Gentofte Bibliotekerne

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

a) Status for ABM standard specifikationer: Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer på internettet

b) Status for ISO/DIS 20775 Information and documentation -- Schema for holdings information

3. Opsamling på 43. danZIG-møde

Der henvises til referat: http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig43-ref.htm

4. danZIG ILL arbejdsgruppe

Bilag A: Referat og dokumenter fra møde i danZIG ILL arbejdsgruppe 11-9 2007

5. danZIG NCIP arbejdsgruppe

Som baggrundsorientering henvises til bibliotek.dk som lokal brugergrænseflade

Endvidere henvises til relevante/beslægtede bibliotek.dk notater: Notater om samspil om udlånstransaktioner

Bilag E: Rapport til danZIG om danZIG NCIP arbejdsgruppe

6. danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppe

Bilag D danZIG-44 Opsamling fra danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppe

7. danZIG MarcXchange arbejdsgruppe

Mundtlig status gives på mødet. ISO 25577 Information and documentation -- MarcXchange er klar til publicering, idet en mulig fransk oversættelse afventes.

8. SRU specifikationer

9. Webservice - temadrøftelse

Bilag C: Overblik web services - oplæg til diskussion

10. National opsamling af brugerskabte data

Bilag B: National opsamling af brugerskabte data

11. Næste møde

12. Evt.

 

Dokumenter:

Bilag A danZIG-44 Referat og dokumenter fra danZIG ILL arbejdsgruppe 11-9-2007 http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig44-bilagA.pdf

Bilag B danZIG-44 National opsamling brugerskabte data http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig44-bilagB.pdf

Bilag C danZIG-44 Overblik web services http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig44-bilagC.pdf

Bilag D danZIG-44 Opsamling fra danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppe http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig44-bilagD.pdf

Bilag E danZIG-44 Rapport til danZIG om danZIG NCIP arbejdsgruppe http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig44-bilagE.pdf