danZIG specifikationer

 

Identifier:  http://biblstandard.dk/danzig/spec/index.htm

Last update: 16 November 2022

 

 

Bemærk: specifikationer markeret ”Er 2021 vurderet ikke at være i praktisk anvendelse” er 2021 vurderet til ikke at være i anvendelse – jf. http://biblstandard.dk/Specifikationer+vedr.+teknisk+interoperabilitet+for+danske+biblioteker.pdf.

Dette kan dog ændre sig, hvorfor der henvises til biblstandard.dk’s aktuelle oversigt, hvor aktuelle specifikationer er registreret.

 

danZIG specifikationer

 

1:

danZIG profile specification 2007

Specifications of Z39.50 search, holdings and ILL as extended service.

http://biblstandard.dk/danzig/spec/01/danzig_profile_specification.pdf

Brug til holdings og ILL er udfaset. Anvendes 2022 stadig delvist i forhold til søgning og katalogisering, se: http://biblstandard.dk/Soegning/ og http://biblstandard.dk/Katalogisering/

 

2:

Guidelines for use of EDItX documents in Danish libraries

http://biblstandard.dk/danzig/spec/02/guidelines_for_use_of_editx_documents_in_Denmark.pdf

Erstattet af nr. 10 nedenfor.

 

3:

NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between Danish libraries and other agencies (danZIG-specification 03)

http://biblstandard.dk/danzig/spec/03/NCIP_Implementation_Guidelines_Agencies.pdf

Se http://biblstandard.dk/Bestil/ og/eller http://biblstandard.dk/Brugerhaandtering/ for evt. opdateret udgave.

 

4:

NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between bibliotek.dk and local library systems (danZIG-specification 04)

http://biblstandard.dk/danzig/spec/04/NCIP_Implementation_Guidelines_Bibliotekdk_Local.pdf

Se http://biblstandard.dk/Bestil/ og/eller http://biblstandard.dk/Brugerhaandtering/ for evt. opdateret udgave.

 

5:

NCIP Implementation Guidelines: Combined public-school libraries (danZIG-specification 05)

http://biblstandard.dk/danzig/spec/05/NCIP_Implementation_Guidelines_Public-School.pdf

Er 2021 vurderet ikke at være i praktisk anvendelse.

Se http://biblstandard.dk/Bestil/ og/eller http://biblstandard.dk/Brugerhaandtering/ for evt. senere ibrugtaget udgave.

 

 

6:

NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between General User Interfaces being Brokers and Local Library Systems (danZIG-specification 06)

http://biblstandard.dk/danzig/spec/06/NCIP_Implementation_Guidelines_General-Local.pdf

Er 2021 vurderet ikke at være i praktisk anvendelse.

Se http://biblstandard.dk/Bestil/ og/eller http://biblstandard.dk/Brugerhaandtering/ for evt. senere ibrugtaget udgave.

 

7:

NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between Integrated (strongly-coupled) and Connected (weakly-coupled) Libraries (danZIG-specification 07)

http://biblstandard.dk/danzig/spec/07/NCIP_Implementation_Guidelines_IntegratedConnected.pdf

Er 2021 vurderet ikke at være i praktisk anvendelse.

Se http://biblstandard.dk/Bestil/ og/eller http://biblstandard.dk/Brugerhaandtering/ for evt. senere ibrugtaget udgave.  

 

8:

Åbne biblioteker – også på afstand (danZIG-specification 08) 

In Danish. Describe the solution behind the updated specification 03 and the ultimo 2009 new specifications 06 and 07.

http://biblstandard.dk/danzig/spec/08/Aabne_biblioteker__ogsaa_paa_afstand.pdf

Er 2021 vurderet ikke at være i praktisk anvendelse.

Se http://biblstandard.dk/Bestil/ og/eller http://biblstandard.dk/Brugerhaandtering/ for evt. senere ibrugtaget udgave.

 

9:
Guidelines for exchange of bibliographic data and holdings information between a library acquisitions client and local library systems in Danish libraries

http://biblstandard.dk/danzig/spec/09/Guidelines_holdings_history_2011_July2011.pdf

Er 2021 vurderet ikke at være i praktisk anvendelse.

Se http://biblstandard.dk/Indkoeb/ for evt. senere ibrugtaget udgave.

 

10:

Guidelines for use of EDItX documents in Danish libraries, version 2.0 (danZIG-specification 10)

http://biblstandard.dk/danzig/spec/10/Guidelines_for_use_of_EDItX_documents_in_Denmark_V2_0.pdf

Er erstattet af version 3.0 – se denne eller evt. senere udgave: http://biblstandard.dk/Indkoeb/

 

11:

Guidelines for exchange of danMARC2 records in MarcXchange

http://biblstandard.dk/danzig/spec/11/Guidelines_for_exchange_of_danMARC2_records_in_MarcXchange.pdf

Se http://biblstandard.dk/Katalogisering/ for evt. opdateret udgave.