RFID i biblioteker

 

Dokumentation om standarder m.v. vedr. RFID i biblioteker i Danmark

 

Hosted by Royal Danish Library / Det Kgl. Bibliotek

Identifier:  http://biblstandard.dk/rfid/dk/

Sidste opdatering: 10. februar 2016

 

 

DS/INF 28560:2011 RFID for biblioteker. RFID in libraries

 

Denne DS/INF erstatter DS/INF 163. DS/INF 28560 indeholder den danske profil for RFID i biblioteker samt et afsnit om beskyttelse af privatlivet.

Se: http://webshop.ds.dk/product/M255621/dsinf-285602011.aspx for køb og informationer.

Kan søges og købes sammen med ISO standarderne hos Dansk Standard http://www.ds.dk/

 

 

Abstract: The objective of DS/INF 28560, RFID in libraries, is to establish guidelines for the implementation of RFID in Danish libraries for the handling of library materials. The document is an elaboration of DS/INF 163-1:2005, RFID Data Model for Libraries, which is withdrawn. At the same time it constitutes a follow up on ISO 28560 and provides a Danish profile based on Part 1: Data elements and general guidelines for implementation and Part 3: Fixed length encoding. In addition, this standard contains recommendations and guidelines for the use of RFID in libraries in relation to the protection of privacy.

 

ISO 28560 and DS/INF 163

Dette dokument opsummerer relationerne mellem ISO 28560 RFID in Libraries og DS/INF 163 RFID Data Model for Libraries.

http://biblstandard.dk/rfid/dk/iso28560versusdsinf163.pdf

 

Af historisk interesse sammenligner før færdig standard:

ISO/DIS 28560 and DS/INF 163

Dette dokument opsummerer relationerne mellem ISO/DIS 28560 RFID in Libraries og DS/INF 163 RFID Data Model for Libraries.

http://biblstandard.dk/rfid/dk/isodis28560versusdsinf163.pdf

 

ISO/FDIS 28560 and DS/INF 163

Dette dokument opsummerer relationerne mellem ISO/FDIS 28560 RFID in Libraries og DS/INF 163 RFID Data Model for Libraries efter justeringer fra DIS til FDIS version af ISO28560.

http://biblstandard.dk/rfid/dk/isofdis28560versusdsinf163.pdf

 

 

Kulturstyrelsen og RFID

 

Guideline for using SIP2 over https

http://biblstandard.dk/rfid/dk/rfid_sip2_over_https.htm

 

Råd & Vink om anskaffelse af RFID i danske biblioteker (Juni 2011):

http://biblstandard.dk/rfid/dk/RFID_raadogvink_2011.pdf

Som opfølgning på DS/INF 28560 har Styrelsen for Bibliotek og Medier udgivet denne vejledning.

 

Råd & Vink om anskaffelse af RFID i danske biblioteker. Updates

http://biblstandard.dk/rfid/dk/rfidvejledopdat.htm

 

RFID og Sikring af privatlivets fred

http://biblstandard.dk/rfid/dk/rfidinfostdtekst.htm

 

RFID SIP2 protocol extension for ISIL

http://biblstandard.dk/rfid/dk/rfid_sip2_extension_for_isil.htm

Beskriver hvordan et biblioteksnummer kan overføres fra RFID-tag til bibliotekssystem i forbindelse med aflevering.

Det giver mulighed for at udvikle en funktionalitet i bibliotekssystemet, hvor aflevering af et materiale, som tilhører et andet bibliotek, kan registreres som afleveret uanset om materialet et udlånt fra det modtagende bibliotek. Der henvises til Åbne biblioteker – også på afstand (danZIG-specification 08) http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/danzig/danzig08/index.htm; som også beskriver hvordan afleveringen med NCIP kan videregives til det oprindeligt udlånende bibliotek.

 

RFID og Faustnumre

Anbefaling fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

http://biblstandard.dk/rfid/dk/rfidogfaust.htm

 

Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside om RFID:

https://slks.dk/biblioteker/biblioteksstandardisering/materialeanskaffelse-og-identifikation/

 

Den Danske Datamodel – tidligere versioner:

 

RFID Data Model for Libraries.

RFID Data Model for Libraries Working Group

Opdateret med justeringer vedtaget i 2008.

http://biblstandard.dk/rfid/dk/RFID_Data_Model_for_Libraries_February_2009.pdf

 

Datamodellen er udgivet i denne tekniske rapport fra Dansk Standard:

DS/INF 163-1

RFID-datamodel i biblioteker

RFID Data Model for Libraries

Tekst på engelsk. Forord og resumé på dansk og engelsk.

Kan købes på Dansk Standard:

http://webshop.ds.dk/groupproduct/29691/M206308/35-informationsteknologi-kontormaskiner-35-240-anvendelse-af-informationsteknologi-35-240-30-anvendelse-af-it-til-information-dokumentation-og-udgivelse/dsinf-163-12005.aspx (Bemærk: Erstattet af DS/INF 28560).

 

RFID Data Model for Libraries.

RFID Data Model for Libraries Working Group

http://biblstandard.dk/rfid/dk/RFID_Data_Model_for_Libraries_July_2005.pdf

 

RFID Data Model for Libraries.

RFID Data Model for Libraries Working Group

Including Amendment #1 - March 2006

http://biblstandard.dk/rfid/dk/RFID_Data_Model_for_Libraries_April_2006.pdf

 

 

RFID Internationalt

 

Der er nedsat en ISO working group ISO TC46/SC4/WG11 RFID in libraries med Henrik Wendt som convenor og Leif Andresen som medlem.

Denne gruppes website: http://biblstandard.dk/rfid/

 

 

ISO har publiceret et sæt standarder fra denne arbejdsgruppe. Standarderne er i august 2014 udgivet i en revideret udgave:

ISO 28560-1:2014 Data elements and general guidelines for implementation

ISO 28560-2:2014 Encoding based on ISO/IEC 15962

ISO 28560-3:2014 Fixed length encoding.

 

Standarderne kan købes hos Dansk Standard: http://www.ds.dk/

Vælg ”Nummer” og søg på ”28560”.