danZIG

Forum for Slots- og Kulturstyrelsens samarbejde med bibliotekssystemleverandørerne om teknisk interoperabilitet.

Forum for Danish Agency for Culture and Palaces' co-operation with vendors of library systems about technical interoperability

 

Identifier:  http://biblstandard.dk/danzig/index.htm

Last update: 15 July 2016

 

 

Formål

Purpose

 

danZIG fungerer primært som forum for Slots- og Kulturstyrelsens samarbejde med bibliotekssystemleverandørerne om teknisk interoperabilitet med henblik på at sikre en løbende effektivisering af bibliotekernes funktioner.

 

Se endvidere kommissorium for danZIG: http://biblstandard.dk/danzig/danzigmandate.htm

 

danZIG is the general forum for co-operation of Danish Agency for Culture and Palaces with vendors of library systems about technical interoperability to ensure the ongoing efficiency improvement of library functions.

 

 

Medlemmer

Members

http://biblstandard.dk/danzig/danzigmembers.htm

 

 

Publikationer

Publications

 

danZIG profile specification 2007

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/bibliotek/Standarder/danZIG/danZIG_Profile_Specification-1.pdf/

Specifikations of Z39.50 search, holdings and ILL as extended service.

 

danZIG Profile Specification 2007

Updates

Opdatering til danZIG Profile Specification 2007

http://biblstandard.dk/danzig/specupdate.htm

 

Mapping to danZIG Profile from Danish Praxis rules for Search Codes

Mapping til danZIG profilen fra Praksisregler for søgeveje

http://biblstandard.dk/danzig/mapping.htm

 

 

Support-information

Support information

 

Support danZIG profile specification 2007

http://biblstandard.dk/danzig/support_danzigprofile.htm

 

 

 

Ressourcer

Resources

 

Forberedelse af migration fra Z39.50

Preparation of migration from Z39.50 (in Danish)

Opdateret og udvidet November 2014

http://biblstandard.dk/danzig/z3950-migration_nov2014.htm

 

Remote Search Standards in Future Library Applications

Prepared by Poul Henrik Jørgensen, Portia

http://biblstandard.dk/danzig/Remote_Search_Standards_in_Future_Library_Applications.pdf

 

Del af hjemmeside for Slots- og Kulturstyrelsen med oplysninger om danZIG

Part of homepage for Danish Agency for Culture and Palaces with information about danZIG.

http://slks.dk/biblioteker/biblioteksstandarder/udvalg-og-fora/

 

DAN-1 Attribut sæt. Et sæt af særlige danske søgeattributter.

DAN-1 Attribute set. An attribute set of special Danish attributes used in Danish Libraries.

http://biblstandard.dk/danzig/dan-1.htm

 

DAN-2 SRU Context Set

http://biblstandard.dk/danzig/dan-2.htm

 

Oversigt over danske Z39.50 biblioteksservere

List of Danish Z39.50 library servers

http://vip.dbc.dk/zlister.php

 

Mødedokumenter: Dagsordener, referater etc.

Meeting documents: agendas, minutes, etc.

http://biblstandard.dk/danzig/doc/

 

Bestilling via z39.50: "Z-bestil"

ILL-beskeder der understøttes af DBCs bestilsystem og eksempler på disse

http://www.danbib.dk/index.php?doc=bestil_illxml