danZIG

Indtil 2015 Forum for Kulturstyrelsens samarbejde med bibliotekssystemleverandørerne om teknisk interoperabilitet.

 

Until 2015 Forum for Danish Agency for Culture’s co-operation with vendors of library systems about technical interoperability

 

Identifier:  http://biblstandard.dk/danzig/index.htm

Last update: 14 November 2018

 

 

Formål

Purpose

OBS: danZIG er ophørt.

 

danZIG fungerer primært som forum for Slots- og Kulturstyrelsens samarbejde med bibliotekssystemleverandørerne om teknisk interoperabilitet med henblik på at sikre en løbende effektivisering af bibliotekernes funktioner.

 

Se endvidere kommissorium for danZIG: http://biblstandard.dk/danzig/danzigmandate.htm

 

danZIG is the general forum for co-operation of Danish Agency for Culture and Palaces with vendors of library systems about technical interoperability to ensure the ongoing efficiency improvement of library functions.

 

 

Medlemmer

Members

Ved sidste møde 2014 :

http://biblstandard.dk/danzig/danzigmembers.htm

 

 

Publikationer

Publications

 

danZIG profile specification 2007

Specifikations of Z39.50 search, holdings and ILL as extended service.

http://biblstandard.dk/danzig/spec/01/danzig_profile_specification.pdf

 

danZIG Profile Specification 2007

Updates

Opdatering til danZIG Profile Specification 2007

http://biblstandard.dk/danzig/specupdate.htm

 

Mapping to danZIG Profile from Danish Praxis rules for Search Codes

Mapping til danZIG profilen fra Praksisregler for søgeveje

http://biblstandard.dk/danzig/mapping.htm

 

Samlet oversigt over danZIG-publikationer

Uanset emne

http://biblstandard.dk/danzig/spec/index.htm

 

Support-information

Support information

 

Support danZIG profile specification 2007

http://biblstandard.dk/danzig/support_danzigprofile.htm

 

 

 

Ressourcer

Resources

 

Forberedelse af migration fra Z39.50

Preparation of migration from Z39.50 (in Danish)

Opdateret og udvidet November 2014

http://biblstandard.dk/danzig/z3950-migration_nov2014.htm

 

Remote Search Standards in Future Library Applications

Prepared by Poul Henrik Jørgensen, Portia

http://biblstandard.dk/danzig/Remote_Search_Standards_in_Future_Library_Applications.pdf

 

DAN-1 Attribut sæt. Et sæt af særlige danske søgeattributter.

DAN-1 Attribute set. An attribute set of special Danish attributes used in Danish Libraries.

http://biblstandard.dk/danzig/dan-1.htm

 

DAN-2 SRU Context Set

http://biblstandard.dk/danzig/dan-2.htm

 

Oversigt over danske Z39.50 biblioteksservere

List of Danish Z39.50 library servers

https://vip.dbc.dk/zlister.php

 

Mødedokumenter: Dagsordener, referater etc.

Meeting documents: agendas, minutes, etc.

http://biblstandard.dk/danzig/doc/

 

Bestilling via z39.50: "Z-bestil"

ILL-beskeder der understøttes af DBCs bestilsystem og eksempler på disse

http://www.danbib.dk/index.php?doc=bestil_illxml